Rådmand vil erstatte parkeringsplads med boliger og grønt byrum

En parkeringsplads bag den tidligere arkitektskole i Aarhus skal erstattes af et grønt byrum, et idræts- og fritidshus og ny bebyggelse, lyder forslag fra rådmand.

Teknik og miljø-rådmand i Aarhus, Nicolaj Bang (K), foreslår, at en del af Kaløgade og parkeringspladsen bag den gamle arkitektskole forvandles til et nyt mødested.

Det er første udspil i realiseringen af en ny helhedsplan for området omkring Nørreport, lyder det i en pressemeddelelse fra rådmanden.

– Vi skal indfri det uforløste potentiale, der er i pladsen. Områdets mange bevaringsværdige og fredede bygninger, gårdrum og små forbindelser og smutveje giver en særlig stemning og historie, og det skal vi gøre brug af. Derfor vil jeg arbejde for, at vi får udviklet et nyt, grønt byrum til aarhusianerne, der både passer på og videreudvikler på områdets særlige identitet, udtaler rådmanden i meddelelsen.

Formand for Midtbyens Fællesråd, Thomas Kruse, bakker op om forslaget.

– Vi ønsker at omdanne p-pladsen til kvarterets nye grønne åndehul, hvor der er plads til legeplads og boldbaner, men også kulturaktiviteter i den tidligere maskinfabrik og måske teatergruppe i auditoriebygningen, udtaler Thomas Kruse i meddelelsen.

Magistraten drøftede i sidste uge en ny helhedsplan for området omkring Nørreport.

Helhedsplanen for Nørreport omfatter en del af Latinerkvarteret, Nørrestenbro kvarteret samt Nørreport, som skiller de to bydele fra hinanden. Planen formulerer derudover en vision for udviklingen af Nørreport og Østbanetorvet med fokus på klimatilpasning og vandhåndtering.