Snart skyder nyt højhus i vejret i midtjysk vækstby

På mandag sætter A. Enggaard gang i de forberedende arbejder, der skal bane vejen for, at projektet Fredensgård kan bygges midt i Silkeborg.

Mandag den 15. maj begynder A. Enggaard med de fysiske forberedelser på byggepladsen ved det tidligere torvecenter midt i Silkeborg, hvor byudviklingsprojektet Fredensgård skal udvikles over de kommende år. Det skriver den nordjyske entreprenør- og byudviklingsvirksomhed i en pressemeddelelse.

– Før vi kan begynde at bygge nyt, skal der foretages indledende arbejde, som blandt andet omfatter omlægning af vand, varme og kloak i Fredensgade, etablering af en indkørsel til byggepladsen fra Christian 8.s Vej og opsætning af byggehegn rundt om hele byggepladsen. Det vil påvirke trafikken i området – både for bilister, cyklister og gående – men vi bestræber os på at begrænse generne mest muligt, udtaler projektleder Ole Ruby Eskildsen fra A. Enggaard.

LÆS OGSÅ: BEFOLKNINGSTILVÆKST I SILKEBORG SKABER FORTSAT BEHOV FOR NYE BOLIGER

Sideløbende med ovenstående ændringer arbejder Silkeborg Kommune på Christian 8.s Vej med at fjerne nedkørslen til parkeringskælderen under Torvecentret.

Fredensgård kommer til at rumme 270 nye lejligheder, erhvervslokaler og fælleslokaler fordelt på i alt 28.700 kvadratmeter. Dertil kommer et grønt område. Projektet er tegnet af Sweco Architects.

A. Enggaard udvikler projektet i samarbejde med PKA. Pensionskassen og den nordjyske nordjyske entreprenør- og byudviklingsvirksomhed har efterhånden flettet fingre gennem en årrække. Sammen har partnerne en lange række store byudviklingsprojekter på samvittigheden og i støbeskeen rundt omkring i landet.

Ændringer på Christian 8. Vej

Arbejdet i området medfører ifølge A. Enggaard en række ændringer på Christian 8.s Vej. Frem til den 10. juli 2023 er der én vejbane åben i hver retning på Christian 8.s Vej mellem Østergade og Fredensgade på grund af vejarbejde. Efter den 10. juli bliver der to vejbaner i hver retning, og der etableres en smal cykelsti til cyklister i sydgående retning, mens fodgængere skal bruge det modsatte fortov.

Når Fredensgård er færdigbygget i 2028/2029, får Christian 8. Vej igen fire vejbaner, cykelsti og fortov i begge sider af vejen, og der etableres en ny midterrabat.

LÆS OGSÅ: SÅ MEGET VOKSEDE DE DANSKE KOMMUNER I 2022

Før opførelsen af nye bygninger kan begynde, skal de eksisterende bygninger fjernes. Nedrivningen af Torvecentret og lejlighedskomplekset på grunden er planlagt til at begynde i begyndelsen af september.

– Vi glæder os til at komme videre med projektet, og vi er sikre på, at Fredensgård vil give midtbyen et markant løft. Men vi er klar over, at byggefasen medfører gener, og vi vil under hele byggeperioden informere offentligheden så godt, vi overhovedet kan, udtaler Ole Ruby Eskildsen.

Det indledende arbejde kommer til at foregå i to etaper

 Etape 1: Fra den 15. til den 28. maj

  • Fra mandag den 15. maj til den 28. maj bliver lysreguleringen i krydset Christian 8.s Vej, Fredensgade og Zeltnersvej slukket, og der bliver venstresving forbudt fra og til de tre veje.
  • Samtidig bliver fodgængerovergangen på Christian 8.s Vej og kirkestien, der forbinder torvet med Cristian 8.s Vej, nedlagt.
  • Der vil være en vejbane åben i hver retning for biler, mens cyklister og gående i sydgående retning skal bruge modsatte cykelsti og fortov. Trafikændringerne skyldes, at der skal tilsluttes en ny hovedkloakledning til Christian 8. Vej samt etableres byggeplads og en indkørsel til byggepladsen fra Christian 8.s Vej. Samtidig skal Christian 8.s Vej ændres, så der sikres en fornuftig trafikafvikling, mens byggeriet af Fredensgård står på. Det betyder, at midterrabatten på Christian 8.s Vej skal nedlægges midlertidigt. Når Fredensgård er færdigbygget bliver det genetableret, men som en lidt større midterrabat med nye bede og træer.

Etape 2: Fra den 29. maj til den 9. juli

  • Fra 29. maj til 9. juli bliver lysreguleringen i krydset tændt igen, og der vil kun være forbud mod venstresving fra Christian 8.s Vej til Zeltnersvej og fra Zeltnersvej til Christian 8.s Vej.
  • Trafikken i nord- og sydgående retning bliver samlet i den tidligere dobbeltsporet vejbane, der gik mod syd. Cyklister og gående kan bruge fortov og cykelsti i begge retninger.
  • Det sidste af midterrabatten bliver fjernet, og parkeringsramperne på Christian 8.s Vej bliver lavet om til en vejbane.
  • I uge 27 begynder arbejdet i Fredensgade.

Kilde: A. Enggaard.