Stort boligprojekt i Aarhus med variation i facaderne

Nordjysk udvikler står bag plan om op mod 360 boliger samt en daginstitution mellem Mossøvej, Borresøvej og Lystrupvej i Vejlby-Risskov i Aarhus.

Politikerne i byrådet i Aarhus har netop taget stilling en ny lokalplan for et 17.220 kvadratmeter stort areal mellem Mossøvej, Borresøvej og Lystrupvej i Vejlby-Risskov.

Sagen var på dagsordenen på byrådsmødet her til aften. Trods en indstilling fra forvaltningen om et vedtage lokalplanen endeligt, besluttede politikerne at sende den til behandling i Teknisk Udvalg. Der var dog bred enighed blandt politikerne om, at det er et området, der trænger til en opgradering.

– Dette konkrete forslag er en forskønnelse af det konkrete område, men hvis ikke helheden tænkes ind, vil den fortsatte udvikling i området også skabe udfordringer, sagde eksempelvis medlem af Teknisk Udvalg, Mattias Agger (RV) på byrådsmødet.

Medlem af Teknisk Udvalg, Jakob Søgaard Clausen (UP) kunne på byrådsmødet fortælle, at han cykler forbi området dagligt.

– Og det er helt sikkert et område, som trænger til en kærlig hånd, og det er fint med byudvikling, sagde han og påpegede, at der dog er brug for at få “filet lidt” på projektet. Blandt andet gav han udtryk for bekymring over højden på byggeriet.

Lokalplanen udlægger området til blandede byfunktioner og giver mulighed for at opføre boliger, erhverv og en daginstitution. Bebyggelsen opføres som etagebebyggelse i tre-fem etager med et etageareal på op til 22.000 kvadratmeter. Dertil kommer 9.500 kvadratmeter parkering i parterre.

Lokalplanen giver desuden mulighed for, at der kan opføres tæt-lav bebyggelse i bygninger i op til to etager med udnyttet tagetage mod Lystrupvej og den sydlige del af Borresøvej.

“Bebyggelsen opføres som en opdelt karréstruktur, der udadtil skaber en karakteristisk bymæssig bebyggelse, der understreger de omkringliggende vejforløb. Mod vejene skal bebyggelsen være med til at understøtte et levende gademiljø med erhverv og boliger i stueetagen, opgange til boliger, grønne kantzoner og regnvandsgrøfter. Indadtil orienterer bebyggelsen sig omkring et stort, grønt gårdrum, som udgør områdets fælles opholdsarealer”, fremgår det af lokalplanen.

“Bebyggelsen er karakteriseret ved en sammensætning af mindre bygninger med varierende bygningshøjder og en vekslen mellem sadeltage og flade tage, materiale og farveskift. Disse forskellige bygninger skal give den samlede bebyggelse et varieret udtryk, som var det sammensat af en række selvstændige, mindre byhuse som man for eksempel ser i det centrale Aarhus”, fremgår det videre.

Bag projektet står selskabet Latyrusparken, der ejes af Jens Rasmussen med base i Hobro. Som en del af projektet skal der opføres 15 procent almene boliger.

Det bliver Lejerbo, der skal stå for byggeriet af de almene boliger, som forventes blive opført i det sydøstlige hjørne af bebyggelsen.

Inden for området kan der opføres omkring 270-360 boliger og op til 150 kvadratmeter erhverv som caféer, liberale erhverv som kontor og lignende. Erhverv skal placeres i stueetagen mod Lystrupvej og den sydlige del af Borresøvej, oplyser Aarhus Kommune. Hvis der ikke etableres daginstitution, kan der inden for det pågældende byggefelt i stedet opføres etageboliger i op til fem etager.