Stort kontorprojekt på Aarhus Ø svæver over jorden

Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen står bag projekt med både markedshal, kontorer og restaurant på Aarhus Ø. Projektet er tegnet af Dorte Mandrup.

Magistraten i Aarhus skal den 5. december tage stilling til et lokalplanforslag for et 3.100 kvadratmeter stort areal mellem Bernhardt Jensens Boulevard og Kystvejen ved Aarhus Ø og Nørreport.

Ifølge Århus Stiftstidende er Bestseller-ejer Anders Holch Povlsens AAA United bygherre på projektet, der er tegnet af Dorte Mandrup.

– Det kommer lidt bag på mig, at vi kan få arkitektur i verdensklasse, som der er tale om her. Det er klasse. Et afsindigt spændende og meget originalt projekt, sagde forhenværende stadsarkitekt i Aarhus Kommune, Stephen Willacy, ifølge avisen i februar 2021, da vinderen af et et kommunalt udbud af byggegrunden var fundet.

Lokalplanen skal gøre det muligt at opføre 14.000 kvadratmeter foruden kælderareal. Heraf kan 12.000 kvadratmeter indrettes til kontorer, markedshal, indgangsarealer og fordelingstrappe, mens de resterende 2.000 kvadratmeter må indrettes til overdækkede uderum og op til 300 kvadratmeter teknik.

Bebyggelsens nederste etage vil rumme publikumsorienterede funktioner i en markedshal. I markedshallen må der etableres 2.200 kvadratmeter butikker. Bruttoetagearealet for den enkelte butik må dog ikke overstige 100 kvadratmeter.

“Markedshallens facade fremstår med glas, så der er størst mulig transparens til livet i bygningen. For at understøtte bylivet langs kanalen kan dele af markedshallens facade åbnes mod promenaden”, fremgår det af lokalplanforslaget.

På bygningens øverste etage gives der mulighed for etablering af en restaurant eller lignende på op til 1.400 kvadratmeter, mens fire etager afsættes til kontorer, der skal have en “transparent, luftig og elegant” facade.

“Kontoretagernes nederste kant skal være smal og medvirke til oplevelsen af en elegant bygning, der syner let og svævende over bakken”, lyder det i lokalplanforslaget.

Ifølge Århus Stiftstidende forventes det, at byrådet vil kunne endeligt vedtage en lokalplan for projektet omkring sommeren 2023. Byggeriet vil derefter kunne stå færdigt omkring 2026, skriver avisen.

Umiddelbart nord og øst for lokalplanområdet ligger de tilbageværende havnearealer, der løbende skal udvikles til byområde. På den ydre del af Nordhavnen er der gennem de seneste tyve år opført op mod 5.000 boliger, som den første del af omdannelsen fra gammelt havneareal til byområdet Aarhus Ø.