Stort naturområde ved Solrød rykker et skridt nærmere

Stort naturprojekt skal skabe mere skov og dyreliv mellem Havdrup og Solrød Landsby og beskytte byerne mod oversvømmelser.

AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Kort over projektområdet. Foto: PR.
Kort over projektområdet. Foto: PR.

Det store vand- og naturprojekt Solrød Bæk kan blive til et stort rekreativt naturområde, mens det samtidig skal beskytte Havdrup og Solrød Landsby mod oversvømmelser, ligesom det skal beskytte grundvandet mod forurening.

Det skriver Hofor i en pressemeddelelse.

Forsyningsselskabet indgik i maj sammen med Solrød Kommune, Klar Forsyning og Naturstyrelsen en aftale om finansiering af projektet på i alt 40 millioner kroner. Onsdag den 7. februar blev næste vigtige skridt taget, oplyser Hofor.

De fire parter mødtes med de lodsejere, der har arealer i området, for at tage hul på de første forhandlinger om opkøb og bytte af arealer. Forhandlingerne fortsætter efter planen med hver enkelt lodsejer de kommende måneder.

– Det er vigtigt for projektet, at vi får skabt et sammenhængende og beplantet område, som borgerne kan få gode friluftsoplevelser i. Også den planlagte stiforbindelse mellem Havdrup og Solrød Landsby afhænger af, om projektet får nok jord i området til rådighed, udtaler formand for Kultur- og naturudvalget i Solrød Kommune Morten Scheelsbeck (K).

Lodsejerne har ifølge Hofor tre muligheder. Enten kan de på frivillig basis sælge deres jord til Naturstyrelsen, eller de kan bytte den væk til anden jord uden for projektets område.

Læs også: Stort naturprojekt på Als bringer livet tilbage

I begge tilfælde overtager Naturstyrelsen ejerskabet og forvaltningen af jorden og beplanter den til gavn for biodiversiteten, de lokales rekreative friluftsmuligheder og beskyttelse af grundvandet. Den tredje mulighed er, at de beholder jorden og driver marken uden brug af pesticider, skriver Hofor.

Stort naturområde ved Solrød rykker et skridt nærmere. Foto: PR.
Stort naturområde ved Solrød rykker et skridt nærmere. Foto: PR.

Beplantning beskytter grundvandet

Hvis lodsejerne vælger ikke at sælge eller bytte deres jord væk, vil de i 2025 ifølge udkast til ny lovgivning blive pålagt at holde op med at sprøjte deres arealer i området. De ligger nemlig i et såkaldt boringsnært beskyttelsesområde, hvis formål er at beskytte grundvandet.

Hofor har den store Havdrup Kildeplads, som ligger i hjertet af projektområdet ved Solrød Bæk. Her kan forsyningsselskabet årligt hente 2,5 millioner kubikmeter vand op af jorden, som siden bliver til drikkevand.

– De frivillige aftaler om salg eller jordbytte er vigtige for beskyttelsen af grundvandet. Jo mere af projektområdet, Naturstyrelsen kan overtage og beplante, jo bedre beskytter vi grundvandet, udtaler områdechef i Hofor Anne Scherfig.

En del af projektet går ud på at beskytte Havdrup og Solrød Landsby mod oversvømmelser ved kraftig eller vedvarende regn. Det sker blandt andet ved at genoprette Tykmosen, der i dag er drænet og tørlagt. Den del af projektet står Klar Forsyning i spidsen for, skriver Hofor.

Der vil blive skabt 10-15 hektar ny natur, mose og enge, som kan tilbageholde regnvandet, inden det løber ud i Solrød Bæk. Det forventes samtidig at styrke dyre- og plantelivet i området.