Nyt OUH i Odense. Visualisering: C.F. Møller Architects.
Nyt OUH i Odense. Visualisering: C.F. Møller Architects.

Det går ifølge en pressemeddelelse fra Region Syddanmark fremad med byggeriet af Nyt Universitetshospital Odense (OUH), men det seneste år har fremdriften været mindre end forventet.

Nu står det klart, at det ikke længere er muligt at indhente det tabte inden for den tidsramme, som blev aftalt mellem regionen og totalentreprenøren i december 2022, oplyses det.

Det fremgår af byggeriets kvartalsrapport for efteråret 2023, som vil blive drøftet på et udvalgsmøde i regionens udvalg for byggeri, indkøb og grøn omstilling den 29. februar.

I de seneste to kvartalsrapporter har markøren for tidsplanen været gul, hvilket betyder, at der er risiko for en forsinkelse. I den kommende rapport er markøren skiftet til rød, som indikerer, at tidsplanen ikke længere kan overholdes, og at en forsinkelse dermed er en realitet.

Færre håndværkere end planlagt

Ifølge Region Syddanmark har entreprenøren Odense Hospital Project Team (OHPT) gennem længere tid haft en lavere bemanding på byggepladsen end planlagt. Det har medført en forsinkelse, som ikke længere kan indhentes.

– Det er meget frustrerende, at vi igen bliver forsinket, og det ærgrer mig grænseløst. Vi har længe vidst, at byggeriet var kommet bagud, men håbede til det sidste, at det var muligt at indhente det tabte. Det har desværre vist sig ikke at være muligt. Nu skal vi finde ud af, hvordan vi kommer godt i mål, og hvordan vi får lagt en klar, realistisk og holdbar plan for det videre arbejde. Det her skal være den sidste tidsplan, vi laver med OHPT, udtaler Karsten Uno Petersen (S), der er formand for regionens udvalg for byggeri, indkøb og grøn omstilling.

Region Syddanmark har påtalt manglende medarbejdere siden januar 2023

Gennem hele 2023 har der ifølge Region Syddanmark været afvigelser i antallet af håndværkere på byggepladsen i forhold til det aftalte.

I januar 2023 påtalte regionen som bygherre første gang, at den reducerede bemanding var et problem. I maj fik OHPT et dagbodsvarsel, og i december trådte dagboden i kraft, da de aftalte mellemterminer ikke var nået.

Ifølge den seneste tidsplan skulle patienterne være rykket ind på hospitalet i slutningen af 2025 eller begyndelsen af 2026. Den tidsplan holder ikke længere, og forhandlinger mellem parterne vil i løbet af de næste måneder afklare, hvornår patienterne nu kan flytte ind.

Det er ifølge regionen endnu for tidligt at sige, hvor mange måneder tidsplanen bliver påvirket. En række analyser skal først afklare, hvordan man kan minimere konsekvenserne.

Læs også: Skole i Odense omdannes til tre daginstitutioner

I kvartalsrapporten er angivet, at en forsinkelse kan være på op til 18 måneder, men det er for tidligt at sige noget præcist. Tidligere har kvartalsrapporten angivet 9 måneder, og den nye beregning giver således et risikospænd på 9-18 måneder.

Men det er baseret på tekniske beregninger og ikke de dialoger og forhandlinger, der i den kommende tid skal finde sted. Længden på forsinkelsen vil afhænge af analyserne og udkommet af de mange møder, som Projektorganisationen for Nyt OUH og OHPT vil holde de kommende måneder.

Projektdirektør Kenneth Holm understreger, at det i den nuværende situation ikke er tilstrækkeligt at lave en tidsplan. Det er også nødvendigt at få klarhed over, hvordan aktiviteterne fremover bliver styret og organiseret.

– Vi vil være helt sikre på, at der skabes et troværdigt og realistisk billede af den resterende byggeperiode, så vi ikke bliver overraskede senere i forløbet. Det er vi nødt til at tage den nødvendige tid til at skabe. Vi fortsætter derfor vores tætte dialog med OHPT.

Når den nye tidsplan er klar, udsender Region Syddanmark en pressemeddelelse, oplyses det.

Det samlede projekt omfatter 212.000 kvadratmeter somatik, 25.000 kvadratmeter psykiatri og 36.000 kvadratmeter universitet. Det er tegnet af KHR Architecture, mens Aart Achitects har tegnet psykiatrien. C.F. Møller Architects er bygherrerådgiver.

Den samlede økonomiske ramme for byggeriet ligger på 8,2 milliarder kroner.