Udvikler vil bygge 56 boliger midt i Odense

Bolio Projekt ejer grunden på Østergade, hvor Comfort Tours har adresse. Her er der planer om et boligprojekt, mens en anden udvikler vil bygge et højhus.

I begyndelsen af 2024 købte Bolio Projekt grunden på Østergade 46 midt i Odense for 9,5 millioner kroner, og ejendomsudvikleren har udviklingsplaner for grunden ved jernbanen.

På den 2.585 kvadratmeter store grund ligger aktuelt en mindre erhvervsbygning med tilhørende garager, som anvendes af busselskabet Comfort Tours. Bygningerne står dog til nedrivning.

En ny lokalplan skal nemlig give mulighed for mulighed for, at der kan opføres to bygninger i en karrébebyggelse i fire etager inklusive tagetage.

“Karréstrukturen udgøres af to parallelt liggende lagdelte bygninger, der vil ligge i skel ud mod Østergade og mod det grønne areal med sti op til jernbanen. Ved at ligge bebyggelsen i skel skabes der mest mulig plads til et fælles rum inde i mellem bebyggelsen”, fremgår det af lokalplanforslaget.

Læs også: Gammel fabrik i Odense skal omdannes til over 300 boliger

Bolio Projekt vil bygge 56 boliger på Østergade 46 midt i Odense. Visualisering fra lokalplanen.
Bolio Projekt vil bygge 56 boliger på Østergade 46 midt i Odense. Visualisering fra lokalplanen.

“Bygningernes tre nederste etager udføres som muret byggeri med facader i blank mur, hvorimod den 4. etage udføres som en form for mansardtag i skifer, mat tegl eller indfarvet metalplade”, fremgår det videre.

Stueetagen i bebyggelsen mod Østergade indrettes til erhverv, mens der indrettes 56 boliger i etagerne derover.

Flere boliger og et højhus kan være på vej i området

Området ligger i kanten af Østerbro. Området grænser op til jernbanesporet mod nord med et grønt stiareal kaldet Jernbanestien mellem jernbanen og lokalplanområdet.

Mod syd ligger Østergade, og syd for Østergade ligger beboelse, Kirkens Korshærs varmestue og Bykirken. Mod vest grænser området op til et Danske Stenhuggerier.

Mod øst ligger kontorbygninger, hvor Henry Jensen Rådgivende Ingeniører har adresse på Østergade 42-44 i ejendomme, som ingeniørvirksomheden i en selskabshandel i september 2021 købte af Frede Nielsen Ejendomme. Ingeniørvirksomheden har på sigt også planer om at omdanne ejendommene til boliger.

Læs også: Boligprojekt i Odense har vokseværk

Desuden arbejder forvaltningen fortsat på lokalplanlægning for ejendommene på Østergade 54-68, som ejes af Niels Thorborg gennem selskabet 3C Invest. Her er tidshorisonten dog uvis.

Det har ikke kunnet lade sig gøre at lave en samlet planlægning for ejendommene på Østergade 46-68, fordi der mellem de to områder er der en ejendom, hvor grundejeren ikke ønsker at indgå i en lokalplanlægning.

På ejendommen Østergade 32 og Enggade 15 har Ejendomsselskabet Raahøj Hansen store planer, idet selskabet har et ønske om at bygge boliger i et højhus i 25 etager på grunden.

Så hele området kan altså stå over for en omfattende transformation i de kommende år.