Gammel fabrik i Odense skal omdannes til over 300 boliger

Industribygningerne på Faaborgvej i Dyrup i Odense skal omdannes til et nyt boligområde med både huse og lejligheder til forskellige målgrupper.

Odense Kommune har længe haft planer om, at der skulle bygges boliger ved Dæhnfeldtgrunden ved Faaborgvej i Dyrup i den sydvestlige del af byen.

Nu er et markant projekt på tegnebrættet i området, der ligger tæt på motorvejen.

Jansen Ejendomme købte i 2017 industriejendommen på Faaborgvej 148b for godt 18 millioner kroner, og i 2023 blev naboejendommen på Faaborgvej 148 købt for lidt over 21 millioner kroner.

De to grunde er begge udpeget som byomdannelsesområde i den gældende kommuneplan, og i kommunens rækkefølgeplan for boligudbygning har områderne første prioritet.

Læs også: Boligmarkedet i Odense er ikke mættet: 20 nye boliger midt i byen revet væk

Grunden på Faaborgvej 148 omfatter ifølge tingbogen et areal på omkring 75.000 kvadratmeter, og politikerne i Odense Kommune vil i dag blive præsenteret for en startredegørelse for et projekt med mellem 310 og 325 boliger på netop den grund.

Startredegørelsen er udarbejdet af Global Architects, SD Invest og Krabbe Vang Arkitekter, og den lægger op til, at der skal bygges 23.200 kvadratmeter boliger samt 1.260 kvadratmeter erhverv på grunden.

Gammel fabrik bliver arkitektonisk referencepunkt

Af startredegørelsen fremgår det, at nogle hvide erhvervsbygninger på grunden er nedrivningsmodne, mens en gammel fabrikslignede erhvervsbygning med otte lagerhaller “fremstår teknisk utidssvarende, nedslidt, uden indlagt vand og varme”.

“Men bygningen har arkitektoniske kvaliteter, med synlige søjler og dragere og røde mursten”, lyder det i startredegørelsen.

Dele af den gamle fabriksbygning skal efter planen bevares, og det er tanken, at der skal indrettes seniorboliger i bygningen. Fabriksbygningen betegnes i startredegørelsen som “det arkitektoniske referencepunkt i projektet”.

Læs også: DGNB Guld og Hjerte for renovering og omdannelse i Odense

“Vi har fokuseret på at lade den gamle fabrik være et kerneelement i historien, som det nye boligområde fortæller. Der arbejdes igennem alle områder med varierende tagløsninger. Der anvendes, saddeltage med varierende højder. Enkelte udvalgte bygninger etableres med shedtage, for at skabe udvalgte industrielle referencepunkter i de nye bygninger, som spiller op mod den gamle fabrik”, lyder det i startredegørelsen.

Området inddeles i startredegørelsen i tre delområder. Foruden boligerne i fabriksbygningen skal der på den nordøstlige del af grunden bygges familieboliger og byhuse, mens der mod vest op mod Faaborgvej skal bygges mindre lejligheder.

I alt forventes det, at der vil blive etableret 36 fire-værelses boliger, 164 tre-værelses boliger og 116 to-værelses boliger.

Fodbold, padelbaner og erhverv

Også idrætsfaciliteter i form af blandt andet en fodboldbane og seks padelbaner indgår i projektet.

Der indrettes efter planen badminton- og petanquebaner i en 900 kvadratmeter stor vinterhave i den gamle fabrik.

Læs også: Klar med plan for nyt hotel i Odense

Og erhvervsarealet skal indeholde en padelklub, cafe, fitnesscenter, vaskeri, samt liberalt erhverv.

Projektet kræver en ny lokalplan, mens det er inden for rammerne af den gældende kommuneplan for området. Kommuneplanen tillader byggeri i fire etager og en bebyggelsesprocent på 50, mens projektet holder sig til en bebyggelsesprocent på 44.

Projektet forventes at lande på en LCA-værdi på mellem 5 og 8 kilo CO2 per kvadratmeter, og ligger dermed under lavemmisionsgrænsen.