Udviklingen af den sydlige del af havnen i Nykøbing Falster accelereres

Guldborgsund Kommune vil øge tempoet på udviklingen af den sydlige del af havnen i Nykøbing Falster, mens etablering af et arealudviklingsselskab sættes på pause.

Et samlet byråd har godkendt visionsoplægget for Bastebrohuset, som er en ny bygning på havnen i Nykøbing Falster. Huset skal samle de tre kommunale institutioner Guldborgsund Kommunes Bibliotek & Borgerservice, billedkunstskole og musikskole samt Museum Lolland-Falster i et nyt fællesskab under samme tag.

Det sker samtidig med beslutningen om at fokusere på udviklingen af hele den sydlige del af havnen, som primært består af offentlige arealer og derfor finansieres af kommunale midler, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

– Opførelsen af Bastebro er et helt afgørende åbningstræk for realiseringen af helhedsplanen for udvikling af erhvervshavnen her i Nykøbing. Bygningen bliver en stor gevinst for os der bor her, og for dem der kommer på besøg, siger borgmester i Guldborgsund Kommune Simon Hansen (S).

Når de fire kulturinstitutioner flytter ind under samme tag, kan de samme kvadratmeter bruges flere gange, og i forhold til institutionernes nuværende arealforbrug estimeres det, at det samlede antal kvadratmeter kan reduceres med 30 procent, oplyser kommunen.

Det samlede byggeri anslås at koste 240 millioner kroner. Heri er medtaget en buffer for særlige funderingsforhold på havnearealet og for særlige behov for lydteknik i musikskolens lokaler og i salen.

De tre kommunale institutioners andel anslås til 135 millioner kroner, mens Museum Lolland- Falsters andel anslås til 105 millioner kroner.

Projektet omfatter 9.500 kvadratmeter, hvor Museum Lolland- Falsters andel udgør 4.140 kvadratmeter.

Ud over godkendelsen af visionsoplægget for Bastebro har Økonomiudvalget besluttet at sætte ekstra skub i udviklingen af hele den sydlige del af havnen – fra Bastebrostræde til Frederik den IX´s bro.

Kondensens Forhave på havnen i Nykøbing Falster. Visualisering: C.F. Møller Architects.
Kondensens Forhave på havnen i Nykøbing Falster. Visualisering: C.F. Møller Architects.

Derfor skal de 100 millioner kroner, der er afsat til realiseringen af helhedsplanen bruges til udvikling af tre nye byrum; udenomsarealerne ved Bastebro, som bliver en ny central plads i byen med adgang til vandet, byrummet ”Kondensens Forhave” som er byens grønne udendørs opholdsstue.

Desuden skal byrummet ”Sundparken” ligge i den sydlige del af havnen. Nogle af de nuværende bygninger som eksempelvis Markedshallen og Sukkerladen vil indgå som en del af byrummet.

Sundparken på havnen i Nykøbing Falster. Visualisering: C.F. Møller Architects.
Sundparken på havnen i Nykøbing Falster. Visualisering: C.F. Møller Architects.

Sukkerladen vil på et senere tidspunkt fungere som parkering, mens Markedshallen bliver et sted, der kan huse små værksteder, atelier og små madfestivaller.

– Nu sætter vi alle vores kræfter ind på udviklingen af den sydlige del af havnen, og vi glæder os til at planer og forberedelser begynder at tage fysisk form. Lige nu arbejder vi også på at få etableret et svømmeområde, så vi kan bruge vandet aktivt. Én af hjørnestenen i helhedsplanen er jo netop at give vandet tilbage til byen og borgerne, hvilket også er med til at udvide byrummet og give plads til aktiviteter på vand, fortæller programleder for havneudviklingen Anders V. Møller, der dog stadig må have lidt tålmodighed.

Ifølge planerne vil de første spadestik på området blive taget i slutningen af 2024.

Indtil da arbejdes der med lokalplaner for området og senere med konkrete projektforslag for bygningerne og byrummene.

Illustration af helhedsplanen for havnen i Nykøbing Falster.
Illustration af helhedsplanen for havnen i Nykøbing Falster.

Den anden del af realiseringen af helhedsplanen, som indeholder den nordlige del af havnen forventes tidligst at blive igangsat om nogle år, når de nuværende lejere fraflytter havneområdet.

Ifølge kommunens forvaltning har der været dialog med potentielle investorer om mulige udbudsformer for realiseringen af helhedsplanen.

Planen mødes med positive tilbagemeldinger omkring projektets kvalitet og potentiale, men på baggrund af den konjunkturmæssige situation – samt det faktum, at salg af byggeretter sandsynligvis først opnås om fem-otte år, er det ifølge kommunens forvaltning ikke aktuelt at etablere et arealudviklingsselskab på nuværende tidspunkt.

Derfor sættes arbejdet med etablering af et arealudviklingsselskab på pause med henblik på at vurdere mulighederne igen om to-tre år.