A. Enggaard vil bygge 270 boliger i Vridsløse

I forbindelse med omdannelsen af Vridsløselille Statsfængsel i Albertslund skal der i Bindeleddet bygges op mod 270 nye boliger samt et parkeringshus.

A. Enggaard vil bygge 270 boliger i området Bindeleddet ved Vridsløse Statsfængsel i Albertslund. Illustration: Albertslund Kommune.
A. Enggaard vil bygge 270 boliger i området Bindeleddet ved Vridsløse Statsfængsel i Albertslund. Illustration: Albertslund Kommune.

Byudviklingsvirksomhed A. Enggaard og pensionskassen PKA står for omdannelsen af det ikoniske Vridsløselille Statsfængsel i Albertslund til en ny bydel. Nu er et projekt med boliger, erhverv og et parkeringshus i området på tegnebrættet.

Den nordjyske ejendomsudvikler har udarbejdet projektet i samarbejde med Freja Ejendomme, Cobe, WSP, Rambøll og Cowi.

Politikerne i Albertslund Kommune skulle den 14. februar tage stilling til en startredegørelse, som skal bane vejen for en ny lokalplan for projektet.

De nye boliger skal bygges i området Bindeleddet, der omfatter et areal på 36.000 kvadratmeter mellem fængselsbygningerne og jernbanen.

– Det vil være det første område i Vridsløse, som man møder, når man ankommer fra centrum og stationen, sagde formand for Miljø- & Byudvalget, Marianne Burchall (S), på kommunalbestyrelsesmødet.

– I Mere Albertslund er målsætningen, at Bindeleddet skal være en levende og urban bydel med bæredygtige løsninger, hvor der prioriteres fællesskaber på flere niveauer og bynatur med høj biodiversitet, sagde hun videre.

Enhedslisten havde i forbindelse med sagen stillet et ændringsforslag om, at der skulle indarbejdes et krav om 25 procent almene boliger i lokalplanen.

– Vi vil jo gerne have, at der er en variation i forhold til beboersammensætningen i de nye områder. Og det, synes jeg, vi skal til at tage hul på, nu hvor vi skal til at lave lokalplaner for de forskellige områder, sagde Ebbe Rand Jørgensen (EL), der er suppleant i kommunalbestyrelsen for Bodil Garde, der har orlov.

Borgmester i Albertslund Kommune Steen Christiansen (S) udtrykte sympati for synspunktet, og han påpegede, at der skal bygges almene boliger i forbindelse med de store byudviklingsområder i kommunen.

– Det kan være i forbindelse med videreudviklingen af Coop Byen, og det kan være i forbindelse med udviklingen i Hersted Industripark, sagde borgmesteren.

Enhedslistens ændringsforslag blev derefter nedstemt, idet partiet kun fik opbakning til forslaget fra SF og løsgænger Tina B. Nielsen. Omvendt stemte et flertal i kommunalbestyrelsen for, at arbejdet med at udvikle en ny lokalplan for Bindeleddet igangsættes.

Op mod 270 nye boliger i Vridsløse

A. Enggaard vil bygge 270 boliger i området Bindeleddet ved Vridsløse Statsfængsel i Albertslund. Illustration: Albertslund Kommune.
A. Enggaard vil bygge 270 boliger i området Bindeleddet ved Vridsløse Statsfængsel i Albertslund. Illustration: Albertslund Kommune.

Planen skal bane vejen for, at der kan bygges mellem 220-270 boliger på 65-110 kvadratmeter og med en gennemsnitsstørrelse på cirka 80 kvadratmeter.

Boligerne fordeles på tre karrébebyggelser samt en enkeltstående etagebebyggelse på fire etager ved kvarterspladsen. De to karrébebyggelser mod vest vil variere i fem-syv etager, mens bebyggelsen på Hængslet vil trappe op fra tre-fem etager. Samlet omfatter projektet 21.000 kvadratmeter boliger i form af primært lejeboliger.

Lokalplanen vil desuden give mulighed for omkring 3.000 kvadratmeter fællesfunktioner og erhverv. I den nordvestlige del af kvarteret skal der således anlægges en kvartersplads med tilhørende fælleshus for områdets beboere.

A. Enggaard vil desuden bygge et parkeringshus langs Hedemarksvej. Parkeringshuset bygges langs jernbanen, så det også fungerer som støjværn. Den største andel af områdets parkeringspladser vil være placeret i parkeringshuset, som ligeledes huser en andel parkeringspladser til biler fra Karrékvarteret. Området bliver stort set bilfrit og friholdt fra parkerede biler inde i kvarteret, så veje og gaderum bliver trygge, og kan indtages til ophold og leg.

Lokalplanen vil have fokus på begrønning af de nye boliggader, pladser og gårdrum med vægt på at skabe en høj biodiversitet. Beboerne vil have adgang til større, grønne arealer vest for bebyggelsen i form af en ny sø samt langs en grøn stiforbindelse, der er fastlagt i rammelokalplanen for området. Tidligere på kommunalbestyrelsesmødet besluttede politikerne at sende rammelokalplanen i offentlig høring.

Det er ifølge Kommuneplan 2022-2034 muligt at planlægge for op til 600 boliger på Vridsløse inden for perioden 2022-2025. I arbejdet med lokalplanen for Karrekvarteret har det været bygherres ønske, at der kunne planlægges for op til 850 boliger. Dette har medført et behov for at udarbejde et kommuneplantillæg, der fremrykker 250 boliger i perioden 2022-2025.

A. Enggaard vil bygge 270 boliger i området Bindeleddet ved Vridsløse Statsfængsel i Albertslund. Illustration: Albertslund Kommune.
A. Enggaard vil bygge 270 boliger i området Bindeleddet ved Vridsløse Statsfængsel i Albertslund. Illustration: Albertslund Kommune.

Bindeleddet vil kræve yderligere 220-270 boliger. Forvaltningen forventer derfor at udarbejde endnu et kommuneplantillæg i forbindelse med lokalplanen for Bindeleddet, der giver mulighed for at fremrykke 220-270 boliger mere til perioden 2022-2025 for Vridsløse.

De to kommuneplantillæg vil altså i alt give mulighed for at planlægge op til 520 boliger mere end de 600 boliger kommuneplanen i dag giver mulighed for i perioden 2022-2025.

A. Enggaard har anmodet Albertslund Kommune om at indgå en udbygningsaftale i forbindelse med lokalplanlægningen, med henblik på at fremrykke denne andel af boliger til perioden 2022-2025.

Udover ændringen af rækkefølgeplanen er projektet i overensstemmelse med Kommuneplan 2022-2034.