A.P. Møller Fonden donerer 20 millioner til klimapark i Haderslev

A.P. Møller Fonden donerer i alt 20 millioner kroner til klimaparken på Jomfrustien i Haderslev. Donationen skal bruges til indretning i parken, der skaber fællesskab og aktiviteter.

Om få uger går anlægsarbejdet med den nye park på Jomfrustien i Haderslev i gang. A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har besluttet at støtte projektet med 20 millioner kroner.

Det skriver Haderslev Kommune i en pressemeddelelse.

– Parken på Jomfrustien er et stort og vigtigt projekt i Haderslev Kommune. Derfor er jeg meget glad for, at vi nu modtager denne støtte, der giver os mulighed for at udfolde de faciliteter i parken, der skal komme borgerne direkte til gode, nemlig mødestederne, siger borgmester i Haderslev Kommune, Mads Skau (V).

– Vi skal skabe en park, der er et grønt, levende og bynært åndehul, hvor borgere og gæster har lyst til at opholde sig og kan mærke, de er en del af et fællesskab og et lokalsamfund, uanset om de er på besøg i byen en enkelt dag eller bor lige om hjørnet og bruger parken hver dag, siger Mads Skau.

Illustration af Vandets Plads fra helhedsplanen for Jomfrustien, som er en af de begivenheder, der kan komme til at danne rammen om fællesskab i parken.
Illustration af Vandets Plads fra helhedsplanen for Jomfrustien, som er en af de begivenheder, der kan komme til at danne rammen om fællesskab i parken.

Formålet med projektet er at håndtere større regnmængder og sikre byen og dens borgere mod oversvømmelser.

Samtidig skal projektet udvikle Haderslev og binde byen bedre sammen. Med Jomfrustien får byen et nyt, attraktivt byrum for byens borgere og gæster.

Projektet udføres i et samarbejde mellem forsyningsselskabet Provas og Haderslev Kommune og har et samlet budget på 176 millioner kroner.

Arbejdet på den vestligste af tre etaper, som også er den største, går i gang inden for de kommende uger, og opstarten markeres på Jomfrustien den 23. juni klokken 13.

Om Jomfrustiparken

Projektet er et samarbejde mellem Haderslev Kommune og forsyningsselskabet Provas, hvor områdets klimaudfordringer løses samtidig med byen udvikles.

I helhedsplanen for Jomfrustien arbejder man med vandet som gennemgående element der skal bruges som et aktivt element i området.

Jomfrustiparken strækker sig over 750 meter fra vest til øst med et stisystem på i alt 580 meter, og bliver især karakteriseret af det udstrakte blå-grønne rum med åbne plæner, frodige beplantninger der øger biodiversiteten, nye og gamle træer og bassiner, der kan rumme op til 6.500 kubikmeter vand.

I parken skal der bygges syv begivenheder, som er bygværk, der indbyder til ophold, fysisk aktivitet, udeliv, ro og samvær på tværs af alder, interesser og sociale skel. Det er disse begivenheder, donationen støtter.

De syv begivenheder:

  • Vandets plads: et 400 kvadratmeter stort rundt mødested med fast belægning hen over vandspejlet og udsyn mod Domkirken og Sct. Marie Kirken, og ikke mindst det lange flotte blik over vandet og parken
  • Vandets kaskade: et bassin der på den fineste og mest naturlige vis håndterer og leder vandet videre i et mindre plaskende vandfald.
  • Vandets hus: et overdækket mødested for alle, hvor kun fantasien sætter grænser for dets anvendelse; med formidling om parken, mulighed for opbevaring, toiletfaciliteter, mindre udstillinger og foredrag, kaffeudsalg.
  • Til bords med vandet: et picnicsted, et mindre bygværk på tværs af vandet, som skærmer mod vinden og brisen over bassinerne, men stadig giver dig fornemmelse af at være ude i naturen.
  • Vandets podier: udkigsplatforme, hvor borgerne kan få et særligt panoramisk blik over parken
  • Vandets gynger: gynger for børn og voksne der placeres på bassinkanten og giver sus og blik over vandet.
  • Bikeplateau: en del af cykelserviceinfrastrukturen i og omkring Haderslev, som skal anspore flere til at udforske kommunen på cykel. Et sted for cykelvask, pumpning, el-opladningspost, drikkepost og samvær.

Kilde: Haderslev Kommune.