Politikere siger nej til ny dagligvarebutik efter “omtumlet forløb”

Et flertal i en splittet kommunalbestyrelse i Haderslev Kommune har stemt nej til, at der kan bygges en ny dagligvarebutik i Starup.

Projektudvikleren LM Huse og EPTN Invest står bag ønsket om at bygge en ny dagligvarebutik på 1.200 kvadratmeter i Starup øst for Haderslev, men projektet ser ikke ud til at blive til noget.

På et møde i kommunalbestyrelsen i Haderslev Kommune den 2. april skulle politikerne tage stilling til, om der skulle igangsættes planlægning for dagligvarebutikken ved Lundingvej og Aarøsund Landevej.

For stemte Dansk Folkeparti, Venstre, Nye Borgerlige og løsgænger Thomas Vedsted samt Jannie Westergaard og Tina Rosenkilde fra de Konservative.

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Slesvigsk Folkeparti og Enhedslisten samt Kjeld Thrane og Kristina Møller fra de Konservative stemte imod, og dermed var der 14 stemmer for og 17 stemmer imod butiksprojektet.

Læs også: Skole i Haderslev skal omdannes til boliger

– Her har vi en beslutning, der også har haft et omtumlet forløb, hvor vi senest har haft en borgerhøring i Starup omkring behovet for, at der blev etableret en dagligvarebutik mere, sagde formand for Teknik og Klimaudvalget, Carsten Leth Schmidt (S) på mødet.

– Der er så siden blevet lavet en yderligere detailhandelsanalyse, sagde han videre.

Detailhandelsanalysen fra Cowi viser, at borgerne i Starup lægger indkøb for 40 millioner kroner udenfor Starup. Det svarer cirka til omsætningen i en discountbutik.

Det vurderes i analysen, at en ny dagligvarebutik ville opnå en årlig omsætning på cirka 50 millioner kroner, hvilket blandt andet skyldes, at butikken ud over de lokale borgere i Starup også ville betjene forbikørende trafik til og fra Haderslev.

Samtidig vurderer analysen, at en ny dagligvarebutik ville hente omkring 20 procent af omsætningen fra Starup, 4 procent fra Øsby, 10 procent fra Haderslev syd og 60 procent fra resten af Haderslev.

Det bemærkes, at de 20 procent af omsætning, der skulle komme fra Starup, ville svare til en omsætningsnedgang i den eksisterende Spar-butik svarende til cirka 33 procent.