Aalborg får ny folkeskole efter nytår

Målgruppen for den nye skolemodel er folkeskoleelever med særlig interesse og motivation for de praksisfaglige fag, lyder det fra Aalborg Kommune.

I maj 2023 åbnede Børne- og Undervisningsministeriet for muligheden for at tilslutte sig et rammeforsøg med en erhvervsrettet udskolingslinje i 8. og 9. klasse. Og allerede få uger efter sendte Aalborg Kommune ansøgning om deltagelse.

Nu er alt det praktiske på plads, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Fra den 4. januar næste år vil op mod 48 elever begynde i EUD8/9 i lokaler ved Techcollege i Aalborg. Skoleåret efter begynder yderligere 72 elever, hvis alle pladser bliver optaget.

Der er nemlig stadig mulighed for at ansøge om at skifte til EUD 8/9 til og med uge 49, hvis man vil starte efter nytår. Til skolestart efter sommerferien vil der være løbende optag. En overvejelse værd, hvis man gerne vil bruge hænderne lidt mere i løbet af skoledagen.

– Erfaringer fra tidligere forsøg i andre kommuner og nogle prøvehandlinger, vi selv har haft her i kommunen, viser, at eleverne bliver mere motiverede, trives bedre og lærer mere. Så det skal vi naturligvis også gøre os erfaringer med her i kommunen, udtaler rådmand for Børn og Unge Aalborg, Morten Thiessen (K).

Målgruppen for den nye skolemodel er folkeskoleelever med særlig interesse og motivation for de praksisfaglige fag, som har lyst til og gavn af at kombinere læring i klasseværelset med arbejde i værkstederne på Techcollege. Eleverne vil få mulighed for at vælge sig ind på valghold, hvor de har en særlig interesse. Valgfagene gennemføres af undervisere fra Techcollege, der har særlig fokus på netop denne målgruppe.

Skoledagene kommer dermed til at bestå af undervisning i folkeskolefagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi og derudover forløb som tømrer, maler, gastronom, bager, landmand, smed, frisør, mekaniker, datatekniker og andre spændende fag fra erhvervsuddannelserne lige inde ved siden af.

De nye erhvervsklasser får til huse på Techcollege og oprettes som en afdeling under Vejgaard Østre Skole. Leder af EUD8/9, Mads Vestergaard Jensen, glæder sig over samarbejdet med erhvervsuddannelserne og til at tage imod de nye elever efter nytår til et skoletilbud, som han mener, dækker et behov, som folkeskolen ellers har svært ved.

– Der er unge, som virkelig har nogle skills, der er behov for i dag, men som ikke rigtig synes, at de får dem forløst i folkeskolen. Nu får de mulighed for at dygtiggøre sig i vigtige skolefag og samtidig lære mere om forskellige håndværk. Vi ved, at læring og praktik understøtter hinanden, derfor giver det mening at bruge både hænder og hoved i arbejdet med skolefag og værksteder, udtaler Mads Vestergaard Jensen.

Fakta

  • Skolestart er den 4. januar 2024, og pressen er velkommen på dagen, hvor der vil være lejlighed til at tale med skoleleder Mads Vestergaard Jensen.
  • EUD8/9 består af tre dage med dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. Derudover har eleverne to dage i værkstederne, hvor du kommer helt tæt på erhvervsuddannelserne.
  • Skoleafdelingen drives af Børn og Unge i Aalborg kommune som en afdeling under Vejgaard Østre Skole, og den fagdelte undervisning varetages af lærere ansat på UAX og i tæt samarbejde med faglærerne på Techcollege (UAX er Aalborg Kommunes 10. klassestilbud, som også ligger i tilknytning til Techcollege).
  • Al undervisning foregår på Techcollege i Aalborg.
  • For at gå i skole på EUD8/9 skal eleven (og dennes forældre) tale med sin skoleleder eller UU-vejleder, som sender eleven videre til en samtale på EUD8/9. Det vil være en individuel vurdering, om den enkelte kan få tilbudt en plads på EUD8/9. Der er begrænset antal pladser, og der er løbende optag, så længe, der er plads.
  • Tilmelding og samtaler til skolestart den 4. januar sker i perioden fra uge 45-49. Der gives besked om optag den 12. december.

Kilde: Aalborg Kommune.