Aalborg Kommune melder vellidt bamse til politiet

På taget af en bygning på Tornhøjgård i Aalborg Øst er der opsat et ulovligt lysskilt i form af en bamse. Nu er sagen meldt til politiet.

På taget af Cafe Tornhøj på Tornhøjgård 21 i Aalborg Øst sidder en stor og vellidt bamse og passer sig selv. Det har bamsen ikke fået tilladelse til.

Bamsen på café-ejendommen i den almene boligafdeling lyser op om aftenen. Ifølge Aalborg Kommune er den derfor at regne som et lysskilt.

Dermed er den fodboldglade bamse i strid med den gældende lokalplan, som ejendommen er underlagt.

Lokalplanen fastlægger nemlig, at skilte skal tilpasses bygningens arkitektoniske udformning, samt at skilte ikke må opsættes på tage eller rage op over facaderne. Desuden må lysskilte eller belyste skilte i henhold til lokalplanen ikke være til gene for omgivelserne, lyder det fra kommunens forvaltning.

Ejendommens ejer, Bogø Sandwich og Wasabi Sushi Aalborg, har derfor modtaget et varsel om påbud, efterfulgt at et faktisk påbud, om enten at få bamsen lovliggjort gennem en byggetilladelse eller fjernet.

Ved fristens udløb den 9. marts 2024 kunne Aalborg Kommune konstatere, at der hverken var søgt om byggetilladelse, samt at bamsen fortsat sidder og hygger sig på taget af bygningen.

Den 11. april 2024 valgte kommunen derfor at anmelde sagen til Nordjyllands Politi.

Det er indehaver af Bogø Sandwich og Wasabi Sushi Aalborg, Mahmoud El-Hajj, dog ikke klar over, da Dansk Byudvikling fanger ham på telefonen.

Han forsikrer, at bamsen nu vil blive fjernet.

– Vi er faktisk ved at snakke med nogen for at få den doneret ud til en af klubberne her i området, siger han og nævner, at bamsen, som sidder med et AaB-logo i hænderne, måske kan komme ud til AaB’s træningsanlæg på Hornevej.

Han fortæller videre, at han har været i kontakt med kommunen om sagen, der er opstået på baggrund af en enkelt klage, som Aalborg Kommune modtog i april 2022. Men politianmeldelsen har han altså ikke hørt om.

– Folk herude har været rigtigt glade for den, men der har været nogle ting, som vi ikke lige var klar over, men vi arbejder på at få den ned hurtigst muligt, slår han fast.

Og dermed er der altså udsigt til, at børnene i det almene boligområde må sige farvel til den populære bamse. Om alt går vel, når den dog at undslippe lovens lange arm, og så falder der måske ro om bamsen et andet sted.

Sagens forløb

Aalborg Kommune modtog første gang en klage over opsætningen af lysskiltet den 11. april 2022. Der var efterfølgende dialog med klager og ejer, hvilket dog ikke førte til en løsning på problemet.

By og Land sendte på den baggrund et varsel om påbud den 13. december 2023. Påbudsvarslet blev fulgt op af et påbud den 9. januar 2024, med frist for lovliggørelse den 9. marts 2024.

Der var ved fristens udløb ikke indsendt ansøgning om byggetilladelse (med henblik på afsøgning af muligheden for retlig lovliggørelse), og det kunne ved besigtigelse af ejendommen den 13. marts 2024 konstateres, at lysskiltet ikke var blevet fjernet.

Den 11. april 2024 blev forholdet derfor anmeldt til Nordjyllands Politi.

Kilde: Aalborg Kommune.