Aalborg og indiske Tumakura skal udveksle erfaringer inden for byplanlægning.
Aalborg og indiske Tumakura skal udveksle erfaringer inden for byplanlægning.

Aalborg er i dag blevet en venskabsby rigere i skikkelse af Tumakura, der er en af de 100 byer, som den indiske stat har udvalgt til landets Smart City Mission program. Programmet handler om, hvordan fremtidens byer kan indrettes, så de både er gode at bo i og tager højde for den nødvendige grønne omstilling.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) glæder sig i en pressemeddelelse fra kommunen over det nye samarbejde.

– Tumakura er en rigtig spændende by, der i disse år – ligesom Aalborg – oplever store forandringer og fremgang. Med det her samarbejde får vi mulighed for at udveksle erfaringer og viden på en lang række områder. Det kan både være i forhold til byplanlægning, uddannelse, digitalisering, energioptimering og affaldshåndtering, udtaler han.

– Jeg er sikker på, at begge parter kommer til at nyde godt af venskabet – at Tumakura kan lære os noget nyt, og at vi får lejlighed til at vise noget af alt det, vi kan, frem. Jeg håber især på, at vi kan inspirere med vores bæredygtige dagsorden.

Tumakura, der har cirka 300.000 indbyggere, dækker et areal på 4.860 kvadratkilometer. Byen ligger i delstaten Karnataka.

I byen Bangalore – omkring 70 kilometer fra Tumakura – har Danmark placeret et af sine udenlandske innovationscentre og det danske konsulat i Indien. De hjælper med at bringe danske interesser i spil i området og derved skabe udvikling i landet. Her fokuseres der blandt andet på vedvarende energi og IKT – to områder, hvor Aalborg har særlige styrkepositioner. Innovationscenterets chef Jette Bjerrum ser store potentialer i samarbejdet.

– Aftalen mellem Tumakuru og Aalborg har stor betydning for konsulatets arbejde med at bringe forskningsinstitutioner og danske virksomheder tættere på de indiske samarbejdspartnere i samarbejdet med Smart City løsninger, siger Jette Bjerrum.

– Ønsket er jo at skabe grundlag for regeringens mål om grøn vækst – inden for energi, miljø og IKT-løsninger on ground i Tumakuru og samtidig også skabe endnu mere fokus på, hvad Aalborg kan som by, og med et universitet, der er verdensførende inden for Smart City løsninger, kan levere og også lære af Tumakuru som en af 100 Smart Cities of India.

Både Udenrigsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet arbejder på at etablere stærkere relationer til Indien – noget som Aalborg altså nu går ind og bidrager aktivt til.