Det kan være noget af en prøvelse at køre ad Vesterbro i Aalborg i myldretiden. Hos By og Land i Aalborg Kommune er man opmærksom på problemet, og siden efteråret 2022 har By og Land testet en ny trafikafvikling på Vesterbro for at forbedre fremkommeligheden.

Hasserisgade har været lukket for biltrafik i halvdelen af forsøgsperioden. Der har dog været åbent for den kollektive trafik samt de bløde trafikanter.

Næste skridt i testen tages i morgen, hvor der åbnes for højresving fra Vesterbro til Hasserisgade. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Undervejs i testperioden har Aalborg Kommune indsamlet en række data som trafiktællinger, rejsetidsdata, observationer og borgerhenvendelser. Disse data har dannet grundlag for en række nye signaljusteringer samt justerede omløbstider, der skal imødekomme det ændrede trafikmønster. De nye justeringer betyder, at der kan afvikles mere svingende trafik.

– Det største ønske, vi har hørt fra borgere her i forsøgsperioden, er et ønske om en åbning af højresving fra Vesterbro til Hasserisgade. Det lytter vi nu til, og fortsætter ellers testen som hidtil. Vi undgår derfor stadig udkørende trafik fra Hasserisgade, som kan blokere for trafikken på Vesterbro, men med højresvingsmuligheden, der ligeledes gælder for Kirkegårdsgade slipper vi af med den omvejskørsel, som flere af byens trafikanter har påpeget, udtaler rådmand i By og Land Jan Nymark Rose Thaysen (V).

I løbet af januar offentliggør kommunen et evalueringsskema, hvor alle har mulighed for at evaluere på forsøget og komme med input. Evalueringsskemaet sendes også direkte til områdets beboere. De indsamlede data vil blive evalueret i løbet af februar, og i marts træffes der en beslutning om, hvad der skal ske med krydset fremadrettet.