Aarhus vil give forlomme til klimavenligt byggeri

Med en ny fast track-ordning skal klimavenlige byggerprojekter foran i køen og have en hurtigere sagsbehandling i Aarhus.

I Aarhus Kommune er politikerne på vej med en håndsrækning til bygherrer, der vil bygge klimavenligt.

Byggeprojekter, der lever op til lav-emissionsklassen, svarende til udledning af maksimalt 8 kilo CO2-ækvivalenter per kvadratmeter per år, skal prioriteres ved at komme foran i køen og garanteres en gennemsnitligt kortere behandlingstid, når der ansøges om byggetilladelse.

Det skal ske gennem en såkaldt fast track-ordning. Initiativet til forslaget kom tidligere på året fra Det Radikale Venstre og Venstre.

– Det er tanken, at det her fast track ideelt set kan korte sagsbehandlingstiden ned med mere end en måned og derigennem anspore bygherrerne til at vælge et byggeri, der er mere klimavenligt frem for det konventionelle, sagde Metin Lindved Aydin (RV), da sagen blev behandlet i byrådet tilbage i marts 2023.

LÆS OGSÅ: HELHEDSPLAN SKAL BANE VEJEN FOR 1.600 NYE BOLIGER I AARHUS

– At afkorte en projektperiode med en måned har stor betydning for et projekt, fordi det medfører, at mellemfinansieringsperioden kan reduceres væsentligt, og at der hurtigt kan komme drift i og bringe drift og likviditet ind i et projekt. Det giver et økonomisk incitament i både anlæg og drift til et mere klimavenligt byggeri, lød det fra Metin Lindved Aydin.

I forslaget lægges der op til en sagsbehandlingstid for klimavenligt byggeri, der opfylder lav-emissionsklassen, på 10 dage for mindre kompliceret byggeri og 13-15 dage for mere kompliceret byggeri. Fast track-ordningen afprøves i to år, hvorefter den evalueres.

Siden 2015 har regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) fastsat nationale servicemål for sagsbehandlingstiden i byggesager. Der er aftalt 40 dage for mindre kompliceret byggeri og 50-60 dage for mere kompliceret byggeri. Aarhus Kommune overholder servicemålene.