Helhedsplan skal bane vej for 1.600 nye boliger i Årslev ved Aarhus

Der skal bygges 1.600 nye boliger i Årslev ved Aarhus, og landsbyen skal rumme 1.000 nye arbejdspladser. Aarhus Kommune har sendt en helhedsplan i høring.

Helhedsplan skal bane vej for 1.600 nye boliger i Årslev ved Aarhus. Foto fra helhedsplanen.
Helhedsplan skal bane vej for 1.600 nye boliger i Årslev ved Aarhus. Foto fra helhedsplanen.

Aktuelt bor er der 1.000 indbyggere i Årslev, der ligger omkring Silkeborgvej umiddelbart vest for Aarhus. Fremover skal der findes plads til yderligere 4.000 aarhusianere i landsbyen, som desuden skal rumme 1.000 nye arbejdspladser. Det skriver Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

– Området omkring Årslev står over for store forandringer, når mange flere skal bo og arbejde her. I den udvikling er det helt afgørende, at vi værner om det, der gør Årslev særlig i dag. Det er en lille landsby med et stærkt fællesskab, hvor alt er tæt på. Helhedsplanen sætter en tydelig retning for, hvordan vi kan bevare den særlige identitet og bygge videre på den i en moderne fortolkning af en landsby, udtaler Nicolaj Bang (K), der er rådmand for Teknik og Miljø, i meddelelsen.

LÆS OGSÅ: YDERLIGERE 142 BOLIGER PÅ VEJ VED AARHUS

Aarhus Kommune har netop sendt en helhedsplan for landsbyen i offentlig høring. Samlet omfatter helhedsplanen et areal på 117.820 kvadratmeter. Udover landsbyen Årslev omfatter helhedsplanen et ubebygget areal nord for landsbyen og marker vest for landsbyen.

Helhedsplan skal bane vej for 1.600 nye boliger i Årslev ved Aarhus. Illustration: Sleth.
Helhedsplan skal bane vej for 1.600 nye boliger i Årslev ved Aarhus. Illustration: Sleth.

Området ligger mellem industriområdet Logistikparken, motorvej E45 og Lyngbygård Ådal og det fredede landskab omkring Årslev Engsø.

Landskabet mellem motorvej E45 og helhedsplanen er i kommuneplanen udpeget til skovrejsning. Hensigten med dette udlæg er at beskytte et område, der er sårbart for dannelsen af grundvand. Området skal også fungere som et overgangslandskab, der både skærmer området visuelt og skærmer for støj fra E45.

Når Årslev er fuldt udbygget bor der cirka 5.000 borgere i Årslev. Efter planen skal der nemlig bygges cirka 1.600 nye boliger, hvoraf 25 procent skal være almene boliger.

Desuden skal der etableres virksomheder i overgangszonen mellem erhvervsområdet Logistikparken og den nye boligbebyggelse. Erhverv skal primært ligge i nærheden af Silkeborgvej og mod E45 som en del af en lokal støjafskærmning.

LÆS OGSÅ: AARHUS FÅR MERE VILD NATUR

Bydelen skal med sin karakter indpasses i forhold til landskabet og de eksisterende bebyggelser i området. Men samtidigt skal bydelen kendetegnes af stor variation i tæthed og højder. Der skal være plads til parcelhuse på mindre grunde, række og klyngehuse i et-to etager og etagebyggerier i op til tre-fire etager.

Helhedsplan skal bane vej for 1.600 nye boliger i Årslev ved Aarhus. Illustration: Sleth.
Helhedsplan skal bane vej for 1.600 nye boliger i Årslev ved Aarhus. Illustration: Sleth.

Der reserveres arealer til en ny tre-sporet skole med et etageareal på 5.400 kvadratmeter, og desuden vurderes det, at der er behov for tre-fire nye daginstitutioner, nye boldbaner og en-to nye idrætshaller. Endeligt vurderes det, at der skal være en-to dagligvarebutikker, ligesom der skal være plads til andre mindre butikker.

Syd for Skibbyvej må etableres lavt byggeri med et-to etager, mens der nærmest Årslev Engsø kan bygges i en etage og nærmest Skibbyvej i to etager. Umiddelbart nord for Skibbyvej kan der bygges i to-tre etager, og nærmest Silkeborgvej kan der bygges i op til tre-fire etager.

Bebyggelsernes højdeprofiler skal også aftrappes fra øst mod vest. I den østlige side skal ny bebyggelse tilpasses bygningshøjderne i landsbyen. Derfor skal bebyggelse i den østlige side optrappes fra to-tre etager. Bebyggelse i den vestlige side, mod Lyngbygård Ådal, skal ligeledes aftrappes fra to-tre etager.

Helhedsplan skal bane vej for 1.600 nye boliger i Årslev ved Aarhus. Illustration fra helhedsplanen.
Helhedsplan skal bane vej for 1.600 nye boliger i Årslev ved Aarhus. Illustration fra helhedsplanen.

Ifølge Aarhus Kommune lægger Helhedsplanen op til at benytte en række centrale greb, som man kender det fra landsbyerne i gamle dage.

Helt centralt er en stor, grøn fælled i midten af området, der skal være hjertet, hvor borgerne mødes. Her skal være en række offentlige funktioner samtidig med, der vil være mulighed for naturlegeplads, fælleshuse, fælleshaver, bålplads, og hvad de kommende beboerne ellers vil realisere.

LÆS OGSÅ: DISSE DANSKE BYER VOKSER MEST

Naboer og nuværende indbyggere i Årslev har bidraget til helhedsplanen, der i øvrigt er udarbejdet i samarbejde med arkitektfirmaet Transform.

Helhedsplan for Årslev blev offentliggjort den 28. juni. Høringen kommer til at vare 12 uger og afsluttes dermed onsdag den 20. september.

Der afholdes borgermøde om planen mandag den 4. september på Blixens Rooftop, hvor man kan blive orienteret om helhedsplanen.