Vivabolig går stigende nedbørsmængder i møde med LAR-løsning, der er udviklet i samarbejde med WSP og Jorton. Foto: PR.
Vivabolig går stigende nedbørsmængder i møde med LAR-løsning, der er udviklet i samarbejde med WSP og Jorton. Foto: PR.

Der blev i Danmark sat ny nedbørsrekord i 2023. I løbet af året faldt der ifølge DMI hele 972,7 millimeter, hvilket var 70 millimeter mere den gamle rekord fra 1999 og 2019.

Ifølge videnskaben ser det ud til at denne rekord får kamp til stregen de kommende år.

I Aalborg har Vivabolig taget konsekvensen og iværksat flere større LAR-projekter (Lokal Afledning af Regnvand), og der venter flere ude i fremtiden.

Det skriver den almene boligorganisation i en pressemeddelelse.

– Ved ethvert projekt skal vi som almen boligorganisation altid se på økonomien, så nye tiltag ikke går udover vores beboeres leje. Aalborg Kommune har iværksat en plan for kloakseparering for at skåne byens hårdtprøvede kloaknetværk, udtaler René Kristoffersen, der er driftschef i Vivabolig.

– Skal vi til at ændre ved de eksisterende rørledninger, er det meget omkostningsfuldt, men gennem en dialog med WSP så vi ind i hvilke andre løsninger, der kunne komme på tale. På vores matrikler har vi store grønne udearealer, der består af flade græsplæner. Der var altså en god mulighed for at transformere disse arealer til LAR-bede, der både kunne tjene som magasinering og forsinkelse af overskydende regnvand.

Vivabolig har blandt andet været på studietur i Horsens for at besigtige en række vellykkede projekter.

– På denne studietur havde vi beboerrepræsentanter med. Beboerdemokratiet er vigtigt i vores afdelinger, og de skal være med til at sætte retningen. Og jeg tror bestemt at inspirationsturen var med til at sætte kompasset for en løsning, der passede til netop vores boligorganisation, udtaler Kasper Nielsen, der er projektleder ved Vivabolig.

Uudnyttede udearealer

Som så mange andre almene boligorganisationer har Vivabolig masser af store, flade græsarealer, der mere eller mindre ligger øde hen døgnet rundt. De betrædes sjældent af andre end manden, der sætter sig op i en havetraktor for at klippe græsset. Hvis han da ikke er blevet afløst af en robotplæneklipper.

Da først man havde sat sig fast for at omlægge de store, uudnyttede grønne arealer til LAR-bede og anlæg, gik arbejdet for alvor i gang blandt ingeniørerne og landskabsarkitekterne.

– Det var utroligt spændende at gå i gang med arbejdet efter en længere dialog med Vivabolig. De store udearealer gav os en del frirum til at tænke kreativt og skabe nogle løsninger, hvor effektiv vandhåndtering og æstetik gik hånd i hånd, fortæller Anders Badsberg Larsen, civilingeniør ved afløbsteknik og forsyning hos WSP.

Men er det muligt at opretholde en fornuftig økonomi for et LAR-projekt, samtidig med at det løser sit formål effektivt?

– LAR-løsningen kan være en billig måde til at nå meget effektive resultater sammenlignet med anlæg af nye rørledninger. Det er som regel altid billigere at arbejde over jorden. Og når det er sagt har LAR-bedene en masse positive afledte effekter. Man skaber nye spændende opholdsarealer for beboerne og der kommer en helt anden biodiversitet i forhold til flora og fauna. Vedligeholdelsen er også simpel og kræver kun et årligt besøg af Vivaboligs grønne teams. Så sammenlignet med en grøn græsplæne kan det ligefrem være lettere at holde, alt efter hvilke planter man vælger, fortæller Anders Badsberg Larsen.

– Rent vandteknisk handler det om at skabe et system, hvor vandet kan ledes væk fra kloaknetværket og i stedet sive langsomt ned til grundvandet, hvilket er en anden positiv effekt ved blandt andet LAR-bede. Det er en smuk form for helhedstækning, hvilket glæder en ingeniør som mig. Men det er også vigtigt ikke at se sig blind på en løsning. LAR-bedene er konstrueret hvor de giver mening. Andre steder har det ikke været muligt eller også har de villet tage pladsen for vigtige beboerområder. Så visse steder har vi måttet grave ned i jorden og lave nye rørledninger, men vi har holdt det på et minimum

Hurtig udførsel når udgangspunktet er godt

Bag de store gravemaskiner, der skal effektuere alle tegningerne fra ingeniører og landskabsarkitekter står entreprenøren Jortons jord- og kloakafdeling i Aalborg. Også her finder man glæde i et projekt, der rummer så mange positive facetter.

– Det er ikke hver dag man får lov at være med på et anlægsprojekt, der bekæmper stigende nedbørsmængder, samtidig med at der er så mange andre afledte og gavnlige effekter af et projekt, fortæller Jan Rosenkjær Bækgaard, der er områdechef for Jord- og Kloak i Jorton.

Vivabolig har over 4.500 boliger i Nordjylland.

Om projektet

Projektets navn: LAR-løsninger hos Vivabolig

Bygherre: Vivabolig – Almen boligorganisation med over 4.500 boliger i Nordjylland

Rådgivere: WSP Danmark

Entreprenør: Jorton

Beliggenhed: Aalborg

År: 2023-2024

Kilde: Jorton.