Der skal bygges 60 nye almene familieboliger i Ullerød Nord i Hillerød.
Der skal bygges 60 nye almene familieboliger i Ullerød Nord i Hillerød.

Hillerød Kommune vil gerne have en større andel af almene boliger i den samlede boligmasse. I Boligpolitik 2021 vedtog politikerne i byrådet et mål om, at 20 procent af elle boliger i kommunen skal være almene boliger i 2023.

I dag er der 17,75 procent almene boliger i kommunen. I perioden 2023 til 2028 forventes tre nye projekter.

Ved Torvet midt i Hillerød vil Danske Funktionærers Boligselskab bygge 64 familie- og ungdomsboligerne, som ventes klar til indflytning i 2024. Boligselskabet Nordsjælland opfører projektet Dyremosehuse med 163 almene boliger på et fire hektar stort område ved Dyremosegård i Skævinge. Endeligt står Frederiksborg Boligselskab bag et projekt med 74 almene byhuse på Åmosevej i centrum af Hillerød

De tre projekter vil tilsammen give omkring 300 nye almene boliger. Hvis disse lægges oven i de eksisterende 4.394 almene boliger vil det betyde, at der vil være 18,96 procent almene boliger i kommunen.

Dog forventes det i samme periode i kommunens boligprognose, at der vil blive bygget cirka 2.450 private boliger. Det betyder, at i perioden 2023 til 2028 vil 11 procent af det samlede byggeri være alment, og dermed vil der selv med de tre projekter være en lavere procentdel almene boliger i 2028 end i dag, svarende til 17,25 procent af den samlede boligmasse.

Politikerne i byrådet skulle derfor på de seneste byrådsmøde behandle et forslag om, at der skal bygges 60 almene familieboliger på Violinbuen i i Ullerød Nord.

– Vi skal undgå at begå de samme fejltagelser som andre store byer, der gør det vanskeligt for borgere med lav- eller middelindkomst at finde en passende bolig i kommunen. De stigende boligpriser har betydning for byens beboersammensætning og for, om den er for alle, påpegede næstformand i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Janne Lunding Olsen (SF) på byrådsmødet.

Venstre havde i forbindelse med behandlingen af sagen foreslået, at der i stedet planlægges med almene kollegie/studieboliger på et byggefelt i campus-området, så området ved Violinbuen kunne sælges til byggeri af private ejerboliger.

– Når vi er en lille smule bekymrede for at arbejde videre med almene boliger på Violinbuen, så er det sådan set ikke, fordi vi har et problem med almene boliger. Det er fordi, den finansieringsform, der er forbundet med almene boliger, er det overskud, vi får fra salg af fast ejendom. Det skyder vi ind som grundkapital, forklarede 1. viceborgmester Klaus Markussen om baggrunden for partiets forslag.

– Vi er et par stykker omkring bordene her, også kærer os for, at vi har råd til den udvikling, vi ønsker os i vores kommune. Og vi der nødt til at erkende, at det også har en omkostning ikke at få indtægter fra salg af fast ejendom, sagde han.

Venstres ændringsforslag blev dog ikke vedtaget. I stedet vedtog byrådet direktionens indstilling om, at der skal bygges almene familieboliger på Violinbuen.

De 14 medlemmer fra Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Enhedslisten og SF stemte for direktions indstilling, mens de 13 medlemmer fra Konservative, Venstre, Nye Borgerlige og Danmarksdemokraterne undlod at stemme.

Der lægges op til, at de 60 almene familieboliger opføres i varierende størrelser og med krav om, at der opføres et eller flere bofællesskaber.

Den almene del af Violinbuen vil blive udbudt på pris og projekt til de boligselskaber, som i forvejen har boliger i kommunen med vilkår om, at det som minimum skal være en nulløsning for kommunen, hvor kommunens grundkapitallån kan finansieres af grundsalgsindtægten.

Ud over udbud af cirka 60 almene boliger vil den resterende del af Violinbuen blive udbudt, som en storparcel til cirka 19 parcelhuse og cirka 52 rækkehuse.

Med byggeriet af de kommende almene familieboliger vil almene boliger komme til at udgøre 13,4 procent af den samlede boligmasse i Ullerød Nord, når området er færdigudbygget.

Med til historien om den generelt faldende andel af almene boliger i Hillerød hører, at der gennem de seneste år er blevet bygget ganske mange nye boliger af private udviklere i kommunens byudviklingsområder. Det gælder blandt andet den nye bydel Frederiksbro, hvor ejendomsmatador Mikael Goldschmidt i alt bygger 1.300 boliger.

Udviklingen har de også betydet, at Hillerød Kommune ligger nummer 15 på listen over de danske kommuner med højest befolkningstilvækst i 2022.