Byggeri i Hillerød. Foto: Dansk Byudvikling.
Byggeri i Hillerød. Foto: Dansk Byudvikling.

Politikerne i Hillerød Kommune har på det seneste byrådsmøde vedtaget den Strategi for fysisk planlægning, der går forud for en kommende revision af kommuneplanen, som skal sendes i høring i august 2024.

I selve Hillerød er der gennem de seneste år blevet bygget masser af nye boliger. På Frederiksbro har M. Goldschmidt Ejendomme gennem knap fem år investeret 2 milliarder kroner i udviklingen af 537 lejeboliger med tilhørende faciliteter. Yderligere 203 nye lejligheder på vej i den kommende ejendom Melbærgården i den nye bydel, som fuldt udviklet vil rumme 1.300 lejligheder.

Desuden er der byggeri på vej i Skævinge samt i Gørløse og om få år i Favrholm, hvor en ny bydel får plads til over 4.000 boliger samt et nyt stadion.

Den høje byggeaktivitet afspejler sig også i befolkningstilvæksten i den nordsjællandske kommune, som gennem de seneste ti år er vokset med over 5.700 indbyggere.

Læs også: Samarbejde om udvikling af nyt boligområde i Hillerød

I 2023 var befolkningstilvæksten i kommunen dog mere afdæmpet, og i den netop vedtagede planstrategi lægges der dog op til en “balanceret boligudbygning”.

– En del af strategien er dermed at fastslå, at byrådet – som det også er sagt tidligere – træder lidt på bremsen. Vi vil ikke udvide vores byer ud over de arealer, der er planlagt i den gældende kommuneplan, sagde Hillerøds borgmester Kirsten Jensen (S) på byrådsmødet.

Almene boliger og tiny houses

Hillerød Kommune har fortsat en ambition om, at 20 procent af alle boliger i kommunen skal være almene boliger.

Det er en målsætning, som man gennem de seneste år har haft problemer med at leve op til, og i planstrategien har man derfor blandt andet fokus på få tilvejebragt nye bofællesskaber, herunder seniorbofællesskaber.

Desuden skal der etableres flere billige boliger, rækkehuse, studieboliger, og kommunen vil understøtte etablering af tiny houses.

Biodiversitetsplan skal styrke naturen i Hillerød

Også naturen og øget biodiversitet er tænkt ind i planstrategien i den nordsjællandske kommune, som er “omgivet af Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland og Nationalpark Kongernes Nordsjælland”, som det fremgår af strategiteksten.

Det har også betydning for befolkningstilvæksten, påpegede formand for Natur, Miljø og Klimaudvalget, Louise Colding Sørensen (S), på byrådsmødet.

– Vi ligger som nummer syv ud af landets 98 kommuner, når det gælder naturværdi. Vi ved, at det er et af de parametre, som er vigtige for borgerne, når de vælger at flytte til Hillerød, og det skal vi værne om, og det skal vi gøre endnu bedre, understregede hun.

Politikerne vil ifølge strategien styrke biodiversiteten ved at arbejde med bynatur, og biodiversitetsplan er også på vej.

Fortsat vækst

Hillerød er en i vækstkommune. Siden 2010 har kommunen fået 18 procent flere indbyggere, og det forventes, at indbyggertallet vokser med yderligere 10 procent i de kommende 12 år.

Siden 2010 er der samtidig kommet 25 procent flere arbejdspladser, og virksomhederne i kommunen vokser stadig. Der er 9.400 studiepladser, og det forventes at stige til mere end 12.000 studiepladser om få år.

Desuden er der i de sidste 12 år er der kommet 25 procent flere arbejdspladser, så kommunen nu har 34.000 arbejdspladser i kommunen, hvilket er 5.000 flere, end der er beskæftigede borgere i kommunen.

Læs også: Nyt bofællesskab i Hillerød er endeligt godkendt

Der er i kommunen ledige erhvervsarealer til produktion i Favrholm, Gørløse og Hillerød vest, samt mulighed for kontorerhverv på det nuværende hospital og i Hestehavekvarteret i Favrholm. Sammenlagt giver områder mulighed for 1 million kvadratmeter erhvervsbyggeri. Der er derfor heller ikke planer om at udlægge nye arealer til erhverv.

Både kommuneplanen og planstrategien gælder 12 år, men de skal revideres hvert fjerde år.

Her skal der bygges boliger i Hillerød

Hillerød øst

Det nuværende Nordsjællands Hospital fraflyttes formentlig i 2027. Herefter omdannes området til et område med boliger, erhverv, uddannelse og offentlige funktioner, herunder en daginstitution. I den nuværende prognose forventes 400 boliger. Arealet giver dog mulighed for op til dobbelt så mange boliger, hvis der kun bygges boliger.

Skævinge

I den nordvestlige del af Skævinge ligger et område, hvor kommuneplanen giver mulighed for boligbyggeri. Den nuværende prognose viser, at der kan bygges 200 boliger. Hvis området bygges med samme tæthed som på Dyremosegård, kan der være cirka 400 boliger

Den centrale del af Hillerød by

I den nuværende boligprognose forventes cirka 1.300 boliger i den centrale del af Hillerød by frem mod 2030. Derudover er der anmodet om nye lokalplaner, som kan give mulighed for cirka 900 boliger mere. Nye boligprojekter vil dog kun blive gennemført, hvis de bidrager væsentligt til udviklingen af Hillerød by.

Favrholm

Ifølge boligprognosen forventes 4.300 boliger i Favrholm. De første forventes indflyttet i 2026. Der er desuden afsat midler til en daginstitution i Generationernes Kvarter, og der er reserveret plads til en daginstitution og en tre-sporet skole i Stadionkvarteret, og der er mulighed for en daginstitution i Hestehavekvarteret. Altså tre daginstitutioner og en skole i hele Favrholm. Bydelen forventes at blive udviklet over en periode på 30 år.

Plejehjem

Ifølge den nuværende prognose vil der være behov for cirka 150 yderligere plejeboliger i 2032 – ud over dem der etableres i Generationernes Kvarter. I kommuneplanen reserveres arealer til kommende plejehjem med plads til 150 boliger.

Kilde: Hillerød Kommune.