Amagermotorvejen kan blive dækket af solceller og byggeri

Nyt forslag om at lempe reglerne for statsstøtte kan bane vejen for, at Amagermotorvejen overdækkes med solceller og 100.000 kvadratmeter byggeri.

Amagermotorvejen kan blive overdækket med solceller. Ved en overdækning af Amagermotorvejen kan der skabes en ny bydel med 100.000 kvadratmeter byggeri ved Avedøre Havnevej. Visualisering: KI Rådgivende Ingeniører, Lützen Arkitekter og Atkins Danmark.
Amagermotorvejen kan blive overdækket med solceller. Visualisering: KI Rådgivende Ingeniører, Lützen Arkitekter og Atkins Danmark.

Det er måske lidt tidligt at begynde at drømme om julegaver her i begyndelsen af februar. Eller lidt for sent. Ikke desto mindre har et nyt forslag fra Europa-Kommissionen givet borgmester i Hvidovre Kommune, Anders Wolf Andresen (SF), julelys i øjnene.

Kommissionen vil lempe de nuværende regler for statsstøtte, og den danske regering bakker op om forslaget, der skal gøre det lettere for Danmark at hjælpe eksempelvis solcellefirmaer, elbilproducenter og andre virksomheder med en grøn dagsorden. Ifølge en pressemeddelelse fra Hvidovre Kommune kan det bane vejen for både en ny bydel og et stort solcelleprojekt i kommunen.

Det kan gøre det endnu mere attraktivt for private investorer at gå ind i projektet med at overdække en strækning af Amagermotorvejen med solceller, som Hvidovre Kommune arbejder med.

– Der er et stort indtjeningspotentiale ved en overdækning af Amagermotorvejen med solceller, men det er også en betydelige investering. Derfor ville det uden tvivl fremme projektet, hvis Staten kunne understøtte det i en eller anden form, siger borgmester Anders Wolf Andresen (SF).

Prisen på strøm spiller eksempelvis ind på, om en overdækning med solceller vil være en rentabel forretning. Derfor kan statsstøtte være det ekstra skub, der kan gøre det nemmere at få private investorer med i det grønne projekt, lyder det fra vestegnskommunen.

Hvidovre Kommune arbejder netop nu på at få udskudt projekteringen af den planlagte udvidelse af Amagermotorvejen med to år. Det skal give tid til at få undersøgt, hvordan en overdækningsløsning kan integreres med motorvejen, og hvordan det kan finansieres.

– Når motorvejen nu alligevel skal udvides, kan vi lige så godt indtænke de bedste – og grønneste – løsninger fra start, påpeger Anders Wolf Andresen.

Hvidovre Kommune har i samarbejde med KI Rådgivende Ingeniører, Lützen Arkitekter og Atkins Danmark fået lavet et skitseprojekt for en overdækning af Amagermotorvejen fra den vestlige del af Amager Fælled, over Kalvebod-broerne til motorvejskrydset i Avedøre – en strækning på 7,1 kilometer, hvoraf den lette overdækning udgør cirka 6,7 kilometer med mulighed for etablering af i alt 360.000 kvadratmeter solenergianlæg.

Ved en overdækning af Amagermotorvejen kan der skabes en ny bydel med 100.000 kvadratmeter byggeri ved Avedøre Havnevej. Visualisering: KI Rådgivende Ingeniører, Lützen Arkitekter og Atkins Danmark.
Ved en overdækning af Amagermotorvejen kan der skabes en ny bydel med 100.000 kvadratmeter byggeri ved Avedøre Havnevej. Visualisering: KI Rådgivende Ingeniører, Lützen Arkitekter og Atkins Danmark.

Derudover indeholder projektet en strækning på 400 meter, hvor der kan etableres cirka 100.000 etagemeter byggeri.

Derved kan der skabes en ny bydel over motorvejen omkring Avedøre Havnevej. Den nye bydel skal medvirke til at binde den sydlige del af Hvidovre bedre sammen med Avedøre Holme.

Ifølge Hvidovre Kommune viser de foreløbige beregninger, at overdækningen kan reducere antallet af støjplagede boliger med op til 7.000 boliger. Og hvis man dækker det med solceller, kan der genereres 72 megawatt grøn energi om året, hvilket svarer til 50.000 borgeres årlige elforbrug.

Undersøgelsen viser desuden, at de samlede estimerede anlægsomkostninger for en overdækning med solceller er på 2,25 milliarder kroner, hvis hele strækningen overdækkes.