Arkitektkonkurrence om Store Torv i Thisted

Fire hold vil blive indbudt til en arkitektkonkurrence om forskønnelse af Store Torv i Thisted. Tilgængelighed skal indtænkes fra start, påpeger politiker.

I forbindelse med Thisteds 500-års købstadsjubilæum har Sparekassen Thy doneret 10 millioner kroner til aktiviteter for en bred målgruppe.

Der foreligger ingen konkrete projektforslag til torvets fremtid, men nu skal projektet skydes i gang.

Udviklingen skal ske i samarbejde med “relevante aktører” i en inddragende proces. Bidrag fra den inddragende proces vil indgå i et program for en efterfølgende arkitektkonkurrence, hvor fire hold indbydes til at give deres bud på torvets fremtid.

Allerede på mødet i kommunalbestyrelsen den 30. april kom der et bidrag:

– Først og fremmest er det jo superflot, at der kommer sådan en stor donation i forbindelse med købstadsjubilæet, sagde kommunalbestyrelsesmedlem Ulla Vestergaard (S) og mindede derefter om, at der fra begyndelsen også skal være fokus på tilgængelighed, så torvet fortsat kan anvendes af borgere i kørestol eller med synshandicap.

Det primære geografiske fokus for den kommende arkitektkonkurrence vil ifølge Thisted Kommune være på den sydlige del af torvet, hvor Café Cocio har ligget siden den blev flyttet fra den nordøstlige del af torvet i forbindelse med en renovering 2008-2009.

Caféen bukkede under for nedlukningerne under coronapandemien og har efterhånden været lukket i tre år.

For 925.000 kroner har Thisted Kommune købt den med overtagelse den 1. marts. Kommunen har dog ikke tænkt sig at sælge kakaomælk på torvet.

Kommunen vil sælge caféen i et udbud uden mindstepris, med betingelse om fjernelse og med “højest bydende” som vinderkriterie.

Det endelige vinderprojekt i arkitektkonkurrencen vil blive udpeget af projektets styregruppe.

Styregruppen bil bestå af repræsentanter for Sparekassen Thy, samt fra Thisted Kommune den nyudnævnte direktør for Teknik, Erhverv og Beskæftigelse Jan Michelsen, drifts- og anlægschef Ejgil Haurum og formand for Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Jens Kr. Yde (K). Sidstnævnte udpeges som styregruppeformand.