Meny i Vorupør vil udvide med boliger

Dagligvarebutikken Meny i Vorupør vil udvide. Desuden skal der bygges boliger til sæsonarbejdere og lejligheder i etagebyggeri.

En ny lokalplan skal give den eksisterende Meny-butik på Vesterhavsvej i Vorupør mulighed for at udvide butikken, ligesom der på førstesalen skal indrettes lokaler til kontor og bofællesskab til sæsonarbejdere.

Desuden skal lokalplanen give mulighed for, at der kan bygges lejligheder i et etagebyggeri.

Etagebyggeriet skal opføres på den nordlige del af den 5.700 kvadratmeter store grund. Der ligger der i dag ligger et parcelhus, men det skal rives ned for at gøre plads til boligbyggeriet og udvidelsen af dagligvarebutikken, som med planen kan blive op til 2.500 kvadratmeter stor.

Dog er lokalplanen formuleret således, at en del af butikskvadratmeterne kan anvendes til en supplerende udvalgsvarebutik.

I alt vil lokalplanen give mulighed for 3.700 kvadratmeter bebyggelse, og der skal efter planen opføres otte lejligheder i etagebebyggelsen, der maksimalt må være 8,5 meter højt.

Den 30. april skulle politikerne i kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune beslutte, om lokalplanen skulle sende i offentlig høring.

I den forbindelse påpegede løsgænger og medlem af Erhverv-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Jørgen Andersen, at lokalplanforslaget primært rummer tekst, mens der ikke er nogen illustrationer at projektet.

Afgrænsning af lokalplanområdet. Foto: Thisted Kommune.
Afgrænsning af lokalplanområdet. Foto: Thisted Kommune.

– Der er ingen, der kan forholde sig til – ud fra den tekst – hvad det er, man kan opponere imod, sagde han på mødet.

– Jeg synes ikke, at det er rettidig omhu at sende dette videre ud til borgerne. Jeg har selv stemt for i udvalget, men man har lov til at blive klogere, sagde han og udtrykte bekymring for mulige problemer med indkigsgener i forhold til nabobebyggelserne i området.

Ikke desto mindre blev lokalplanen uden afstemning sendt i otte ugers offentlig høring.

Lokalplanen området omfatter tre matrikler, der alle er ejet af selskabet G. Hillgaard ved Herdis Morberg Brusgaard. Grunden har vejadgang af Grønkærvej, som er en sidevej til Vesterhavsgade.

Meny-butikken ligger i bymidten, som strækker sig langs Vesterhavsgade fra Vesterhavet. Inden for bymidten lå der i 2022 16 butikker, hvoraf fire er dagligvarebutikker og 12 er udvalgsvarebutikker, heraf seks tøjbutikker.