Badehotel Søfryd går konkurs

Badehotel Søfryd ved Roskilde Fjord i Jyllinge er begæret konkurs. Det mere end 100 år gamle hotel har 30 værelser samt restaurant og møde- og konferencefaciliteter.

Ifølge SN.dk er Badehotel Søfryd begæret konkurs. Avisen har forgæves forsøgt at komme i kontakt med direktør Martin P. Kraunsøe, men mødes af en telefonsvarer, der oplyser, at hotellet holder lukket i uge otte og forventer at åbne igen på mandag.

SN.dk skriver, at Martin P. Kraunsøe i september 2018 overtog hotellet sammen med sin forretningspartner Anders Thrysøe, som stoppede som direktør i selskabet i oktober 2022.

Konkursen kommer ikke som et lyn fra en klar himmel. I den seneste årsrapport fra april 2022 udtrykkes der i den uafhængige revisorerklæring “væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften.”

Usikkerheden blev udtrykt med henvisning til, at selskabets kortfristede forpligtelser oversteg omsætningsaktiverne, ligesom selskabet på daværende tidspunkt havde opbrugt de likvide reserver, idet kassekreditten var “trukket op til den maksimale trækningsrettighed”.

I ledelsesberetningen i årsrapporten peges der på, at coronapandemien i regnskabsåret 2020/21 gav hotellet store udfordringer.

“Specielt i hotel- og restaurationsbranchen har påvirkningen været stor, da disse brancher i stort omfang er afhængige af udenlandske turister i det danske sommerland”, lyder det i ledelsesberetningen.

“Regnskabsåret har budt på aflysninger af alle bookninger, specielt inden for konferencer og private selskaber, grundet påvirkningen af coronarestriktionerne som for eksempel forsamlingsloftet”, lyder det videre.

I ledelsesberetningen blev der dog også givet udtryk for håb om, at mere positive vinde ville blæse ind over hotellet.

“Midt under diverse coronarestriktioner affødte disse et helt nyt kundesegment for Hotel Søfryd, idet der henover sommeren 2020 oplevedes en stor stigning i antallet af bookninger fra danske par. Det kan allerede nu konstateres, at der er en vækst i forhold til booking af bryllupsarrangementer og lignende”, lyder det således i ledelsesberetningen.

Hotellet kom ud af regnskabsåret med et underskud før skat på næsten 3,7 millioner kroner, mens underskuddet efter skat lød på godt 3,4 millioner kroner.

Hotellets grunde og bygninger er bogført til en værdi af 5,35 millioner kroner. Til sikkerhed for engagement med moderselskabets finansieringspartner er der dog afgivet underpant i grunde og bygninger på 5,5 millioner kroner, fremgår det af årsrapporten for 2020/21.