Roskilde Badet. Visualisering: Creo Arkitekter og Jaja Architects.
Roskilde Badet. Visualisering: Creo Arkitekter og Jaja Architects.

Roskilde Kommune har indgået forlig med Creo Arkitekter efter en sag, der har stået på gennem flere år.

Kommunen indgik i 2015 totalrådgivningskontrakt med det fynske arkitektfirma i forbindelse med en 5.700 kvadratmeter stor udvidelse af Roskilde Badet.

Creo Arkitekter og deres underrådgiver Niras skulle projektere og at styre byggeriet økonomisk og tidsmæssigt på Roskilde Kommunes vegne.

I forbindelse med byggeriet opstod der uoverensstemmelser mellem Creo Arkitekter og Roskilde Kommune om arkitektfirmaets honorar samt om fejl i rådgiverydelserne.

Roskilde Kommune opsagde derfor delvist totalrådgiverkontrakten og fratog Creo Arkitekter byggeledelsen i februar 2020.

I august 2022 anlagde Creo Arkitekter så voldgiftssag mod Roskilde Kommune med påstand om, at Roskilde Kommune skulle betale arkitektvirksomheden udestående honorar samt erstatning for ophævelse af kontrakt.

Læs også: Politikere skærer en etage af projekt med nye ældreboliger i Roskilde

Roskilde Kommune indleverede svarskrift i september 2022, hvor Roskilde Kommune rejste modsatrettede erstatningskrav overfor Creo Arkitekter.

Kravene knyttede sig ifølge kommunen til fejlagtig godkendelse af tidsfristforlængelse for entreprenører, forsinkelse grundet Creo Arkitekters fejl og mangler, samt erstatning grundet projekteringsfejl.

Umiddelbart før opstart af voldgiftssagen blev der indledt en dialog mellem Roskilde Kommune og Creo Arkitekter med henblik på opnåelse af et forlig. Dialogen har nu båret frugt.

Ved forliget anerkender både Creo og Niras ifølge Roskilde Kommune, at der er begået fejl i forbindelse med levering af rådgiverydelserne.

Forliget betyder, at Roskilde Kommune modtager et erstatningsbeløb på samlet 7,3 millioner kroner, hvoraf de fleste skal betales af Creo Arkitekter og virksomhedens forsikringsselskab HDI, mens Niras skal betale godt 830.000 kroner.

Læs også: Arkitektkonkurrence om nyt vikingeskibsmuseum er afgjort

Der kommer dog også til at flyde penge den anden vej. Creo Arkitekter har opgjort sit honorarkrav knap 9,4 millioner kroner inklusive moms.

Roskilde Kommune forpligter sig desuden til at udbedre koldtvandskar for godt 1 millioner kroner, og endeligt må kommunen af med 470.000 kroner til dækning af advokatsalær og afgift til voldgiftnævnet.

Når alt er lagt til og trukket fra, må kommunen hive 3,2 millioner kroner op af kommunekassen.

Oven i hatten var udvidelsen af svømmehallen oprindeligt budgetteret til at koste 112 millioner kroner, men prisen endte med at blive fordoblet.

Og for et år siden tabte kommunen en voldgiftssag mod Skou Gruppen, idet Voldgiftsnævnet gav Skou Gruppen medhold i, at kommunen var dårligt rådgivet i svømmehalssagen. Det betød, at kommunen skulle hoste op med 7,8 millioner kroner i kompensation til Skou Gruppen.