Boligselskabet Sjælland står bag de kommende ældreboliger. Visualisering: Cornelius Vöge.
Boligselskabet Sjælland står bag de kommende ældreboliger. Visualisering: Cornelius Vöge.

Boligselskabet Sjælland står i samarbejde med Cornelius Vöge, Masu Planning, Gründl Haahr Arkitekter og JL Engineering bag byomdannelsesprojektet Byens Haver.

Her skal bydelen med boligafdelingerne Æblehaven og Rønnebærparken syd for Holbækvej i Roskilde gøres mere attraktiv. Der skal blandt andet etableres et nyt midtpunkt, et sundhedshus og kvarterhus.

Endeligt skal der for godt 86 millioner kroner etableres nye, almene ældreboliger som erstatning for ældreboligerne i bygningen på Æblehaven 74, som nedrives.

På det seneste møde i Plan- og Teknikudvalget har politikerne dog besluttet, at planen for de kommende ældreboliger skal ændres.

Læs også: Boligselskabet Sjælland ansætter arkitekt som bylivskoordinator

Udvalget foreslår at justere lokalplanen, så boligerne kan bygges uden at de kommer til at skygge eller få vinduer mod de 48 lejligheder i boligblokken Neergaardsparken 2-14, fremgår det af en pressemeddelelse fra Roskilde Kommune.

– Efter de seneste borgermøde har vi besluttet at ændre på kravet til bygningerne, udtaler formand for Plan- og Teknikudvalget, Claus Larsen (S).

Der deltog 75 borgere i borgermødet, hvoraf omkring 80 procent var fra fra nabobygningen A/S Fællesbyg.

Forvaltningen har desuden modtaget i alt 25 skriftlige høringssvar. Et af høringssvarene indeholder en underskriftindsamling med i alt 81 underskrifter fra beboere i A/S Fællesbyg. Her gøres der indsigelse mod beliggenheden af ældreboligerne. Det har gjort indtryk på politikerne.

– Et flertal i udvalget foreslår, at der ikke må være tre, men højest to etager i den bygning, der kommer til at ligge nordligst i byggefelt 1. Det betyder, at det helt sikkert ikke kommer til at skygge på altanerne i Neergaardsparken. Samtidig må der ikke være vinduer, som vender mod Neergaardsparken, og endelig må der heller ikke sættes lys op, der blænder over mod nabobygningerne, udtaler Claus Larsen.

Det var oprindeligt planen, at der skulle etableres 40 ældreboliger i den kommende bebyggelse, men med ændringerne bliver der skåret fire boliger fra projektet.

Ifølge Roskilde Kommune er der højst 36 personer på garanti-listen til ældreboligerne, så samtlige garantier til beboerne bibeholdes.

Læs også: Alment boligprojekt til over 190 millioner i Roskilde er godkendt

– Vi har jo i den her meget lange proces skullet afveje hensynet til to grupper af borgere. Dels er der de ældre mennesker i Æblehavens senioregnede boliger, som ikke ønskede at blive genhuset midlertidigt. Dem skulle vi finde en ny placering til. Og dels er der så beboerne i Neergaardsparken 2-14, som skal have nye naboer. Jeg synes vi foreslår en god løsning for begge grupper samtidig med, at vi kan give hele kvarteret et løft med flere grønne omgivelser og bedre trafiksikkerhed, siger Claus Larsen.

Projektet indgår som en del af Lokalplan 726, der er en rammelokalplan for byomdannelsesprojektet. Lokalplanen er dog byggeretsgivende for de kommende ældreboliger, mens ny bebyggelse i området i øvrigt kræver, at der udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan.

De kommende ældreboliger bliver mellem 65 og 95 kvadratmeter store.