Nyt stadion og nye boliger i Roskilde på tegnebrættet

Ny lokalplan for 7.000 kvadratmeter boliger og en udvidelse af Roskilde Stadion, så er der bliver plads til 10.000 tilskuere, er på vej.

Gennem en årrække har en markant udvidelse af Roskilde Idrætspark været på dagsordenen, og der er blevet udarbejdet et såkaldt 11-punktsprogram for projektet. Den 24. april skulle politikerne i byrådet i Roskilde tage stilling til sagen.

Formand for Plan- og Teknikudvalget, Claus Larsen (S), indledte med at slå fast, at byens stadion trænger til en overhaling.

– Nu er der efter mange og lange forhandlinger indgået en aftale om, at vi udstykker noget af arealet til boliger, som skal være med til at finansiere renoveringen af stadion. Så det er faktisk det, vi skal til at udforme en lokalplan efter, men først skal vi igennem dette 11-punktsprogram, sagde udvalgsformanden på byrådsmødet.

Indstillingen fra kommunens forvaltning lød, at der skal udarbejdes en lokalplan for projektet, samt at der skal afsættes penge til almene boliger. Ikke alle politikere bakkede op om projektet.

– Vi tager pengene fra 90.000 borgere til gavn for en håndfuld ejere og 1.000 interessenter. Vi sælger noget, der er vores allesammens, og udvikler boliger for så at give nogle få ejere et nyt stadion. Og det kan vi ikke være med til, lød det fra Lars-Christian Brask (LA) på byrådsmødet.

Byrådsmedlem Jette Henning (S) slog dog fast, at idrætsparken trænger til en ordentlig omgang. Og det er ikke kun til gavn for nogle få ejere, påpegede hun.

– Det er på tide, at vi får kigget ind i at få gjort noget ved den idrætspark. Og vi skal da være stolte af, hvis vores hold klarer sig godt. Og jeg ved godt, at det måske ikke er alles hold, men det er sgu da Roskildes hold, slog hun fast.

Indstillingen blev da også vedtaget. De 23 medlemmer fra Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og Enhedslisten stemte for indstillingen, mens de otte medlemmer fra De Radikale, SF, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti stemte imod.

Stadionbyggeri finansieres delvist af salg af byggeretter til boliger

Der lægges op til, at der over flere etaper skal bygges et nyt stadion med kapacitet til 10.000 tilskuere. Det skal delvist finansieres ved salg af byggeretter til 6.000-7.000 kvadratmeter boliger på et areal syd for Rådmandshaven.

Det kommende boligbyggeri er dog også forbundet med visse udgifter for kommunen. Der vil nemlig blive stillet krav om 25 procent almene boliger, hvilket svarer til omkring 1.750 kvadratmeter.

Det forventes, at der vil blive bygget omkring 25 almene familieboliger for 52 millioner kroner, hvorfor kommunen skal afsættes 4,2 millioner kroner til kommunalt grundkapitalindskud.

Lukket stadion med kunstgræs

Artelia har i samarbejde med C.F. Møller Architects udarbejdet en forundersøgelse for et kommende stadion, der lever op til henholdsvis kravene i 1. division og Superligaen.

Tanken er, at det nuværende stadion renoveres og udbygges. For at leve op til Divisionsforeningens krav til hold i 1. division vil det koste knap 112 millioner kroner, mens et stadion, der lever op til kravene til Superligaklubber vil koste godt 217 millioner kroner.

Kommunen forventer 34,5 millioner kroner i indtægter fra salg af byggeretter samt yderligere 10 millioner kroner i indtægter fra VIP lounge-faciliteter. På bundlinjen lander kommunen dermed med en udgift på godt 173 millioner kroner for et nyt Superligastadion.

Der lægges i øvrigt op til, at det kommende stadion får en bane af kunstgræs. Den eksisterende tribune og stadionbanens orientering fastholdes, mens banen flyttes mod vest. Dermed bliver der plads til et lukket stadion med fire tribuner og byggeri i hjørnerne mellem tribunerne. De to kunstgræsbaner vest for stadion bibeholdes.

Den eksisterende tribune og stadionbygningen kan renoveres uden en ny lokalplan, men der skal et nyt plangrundlag til for give mulighed for udvidelsen af stadion samt byggeri af de kommende boliger.