K.W. Bruun & Co, som står bag Classic Car House, har købt en grund på Kongevejen 93 af Lyngby-Taarbæk Kommune. Grunden er trekantet og ligger mellem Kongevejen og omfartsvejen lige nord for Classic Car House, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

– Det er et særligt område i Lyngby-Taarbæk, som er omgivet af store veje og samtidigt har nogle meget seværdige attraktioner som Frilandsmuseet, Sorgenfri Slot, Mølleådalen og nu også Classic Car House tæt på. At bruge området, så de eksisterende seværdigheder understøttes, giver god mening, og jeg er glad for, at Classic Car House har ønsker om at udvide sine aktiviteter og binde området bedre sammen, udtaler borgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune, Sofia Osmani (K).

Grunden har et areal på 10.183 kvadratmeter, hvoraf 4.500 kvadratmeter aktuelt er reserveret til etablering af frakørselsrampe fra Lyngby Omfartsvej.

– Grundens særlige egenskaber gør det helt naturligt at udnytte dens fulde potentiale i forlængelse af Classic Car House, samtidig med at vi tager hensyn til de eksisterende forhold. Det giver klare begrænsninger, men også muligheder for den fremtidige anvendelse. I den kommende lokalplan er det essentielt, at ny bebyggelse på arealet bliver af høj kvalitet og dermed et løft af området, siger John Tefke (K), formand for Byplanudvalget.

Classic Car House ser muligheder og har arbejdet med planer for, hvordan trekantsgrunden kan udvikles, så den bidrager konstruktivt til området i forbindelse med et salg.

– Vi glæder os til at kunne være med til at præge dette område, som ligger i naturlig forlængelse af Classic Car House. Vi kan allerede mærke et øget behov for ekstra plads til de af vores aktiviteter, som hovedsageligt vedrører særlige biler. Vi er sikre på, at vi ved at fokusere på kvalitet i byggeriet kan binde hele området sammen til stor glæde for alle i nærmiljøet, udtaler direktør Casper Santin fra Classic Car House.

Kommunalbestyrelsen har på sit møde 20. december 2023 godkendt en betinget aftale om salg af grunden.

Kommunalbestyrelsen har også godkendt, at der arbejdes videre på at tilpasse plangrundlaget for grunden, så der åbnes mulighed for en udvikling af grunden, der fremover vil kunne bruges til publikumsorienterede erhverv som udstilling, undervisning, hotel, salg af særlige biler og service, samt lager, administration og parkering.

Fakta

  • Et salg er betinget af, at en ny lokalplan for området kan godkendes, og at kommunalbestyrelsen vælger at nedlægge en eksisterende arealreservation til en afkørselsrampe.
  • Salget omfatter ikke Frilandsmuseets parkeringsplads.
  • Ankestyrelsen har godkendt, at grunden kan sælges uden udbud.
  • Kongevejen 93, matrikelnummer 9b Virum by, Kgs. Lyngby, er omfattet af kommuneplanramme 3.3.41 for Virumgård Nord, som aktuelt udlægger området til offentlige formål, trafikanlæg, herunder reservation til nordgående frakørselsrampe fra Lyngby Omfartsvej, og tekniske anlæg.
  • Kommunalbestyrelsen har haft en ændring af kommuneplanrammen i høring, og resultatet af høringen vil indgå i den kommende lokalplansproces. Inden ændring af kommuneplanrammen har der været en offentlig høring om ideer og forslag til anvendelsen af grunden. Høringen løb i fire uger fra den 16. oktober 2023.

Kilde: Lyngby-Taarbæk Kommune.