Pris på renovering af almene boliger stiger med 145 procent

Politikerne i Lyngby-Taarbæk Kommune godkendte i 2022 projektet til 94 millioner kroner. Nu er prisen steget til 231 millioner kroner.

DAB har på vegne af Lyngby Almennyttige Boligselskab ansøgt Lyngby-Taarbæk Kommune om godkendelse af skema B til gennemførelse af en helhedsplan for renovering af boligerne i afdeling Lystoftehuse.

Efter udbud af projektet har prisen taget noget af et hop. Det fremgår af referatet fra det seneste kommunalbestyrelsesmøde, hvor økonomien i projektet blev godkendt af politikerne.

Projektet er blevet over 136 millioner kroner dyrere med en stigning fra godt 94 millioner kroner til nu knap 231 millioner kroner.

Det skyldes ifølge referatet blandt andet generelle prisstigninger på byggematerialer samt høje energi- og renteudgifter.

“Derudover er helhedsplanen for Lystoftehuse en del af den grønne boligaftale fra 2020 som medførte, at skema A skulle udarbejdes hurtigere end normalt. Det har betydet, at flere forhold først er belyst efter skema A-godkendelsen”, fremgår det af referatet fra kommunalbestyrelsesmødet.

Med renoveringen kommer huslejen i de almene boliger til at stige med 25 procent fra gennemsnitligt 1.040 kroner per kvadratmeter årligt til gennemsnitligt 1.300 kroner per kvadratmeter årligt.

Det er entreprenøren Einar Kornerup, som i samarbejde med Nordic Office of Architecture og Wissenberg skal stå for renoveringen af den almene boligafdeling.

Renoveringsprojektet vil efter planen blive sat i gang den 1. september 2024 og vil være afsluttet den 1. oktober 2026.

Beboerne i de afdelingens 80 familieboliger vil blive genhuset under renoveringen. Genhusningen vil ske internt i Lyngby almennyttige Boligselskab.

Lystoftehuse er en bevaringsværdig parkbebyggelse, der består af ni boligblokke i to etager med i alt 80 boliger. Boligblokken omfatter i alt 5.530 kvadratmeter. De er tegnet af arkitekterne Kay Fisker og Viggo Møller-Jensen og opført i 1949.

Renovering af Lystoftehuse

Renoveringsprojektet omfatter:

 • Etablering af nye tage
 • Efterisolering af facader, gavle, sokler og kælder
 • Udskiftning af vinduer og døre
 • Etablering af altaner og trapper til terræn fra stuelejligheder
 • Etablering af ventilation med varmegenvinding
 • Forskønnelse af udearealer.

Siden skema A er følgende ændret:

 • Udvidelse af otte boliger op i tagetagen udgår af helhedsplanen
 • System for efterisolering af facader, gavle, sokler og kælder ændres til en “let” løsning
 • Udvidelse af kældertrapper i forbindelse med efterisolering af gavle udgår
 • Eksisterende spær bibeholdes og der påføres nye spær ovenpå for at etablere fast underlag
 • Eksisterende teglsten genanvendes.

Kilde: Lyngby-Taarbæk Kommune.