Nyt bofællesskab i Hillerød er endeligt godkendt

Ejendomsudvikler fra Hellerup står sammen med arkitektfirma fra Helsingør bag nyt bofællesskab med knap 50 boliger i Hillerød.

Athena Partners står bag et projekt med 48 boliger i et bofællesskab på hjørnet af Københavnsvej og Helsingørgade i Hillerød. Den 29. november 2023 blev lokalplanen for projektet endeligt vedtaget af politikerne i byrådet.

Formand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, Dan Riise (V), påpegede på byrådsmødet, at der er blevet arbejdet med lokalplanen i flere år. De første par forslag blev forkastet politikerne. Samtidig fandt han anledning til at rose lokalplanprocessen.

– Denne lokalplan og arbejdet med den er et klasseeksempel på, at når en bygherre, forvaltningen, borgerne, Arkitekturrådet og ABT-udvalget (Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, red.) samarbejder og lytter til hinanden, så er der faktisk ikke grænser for, hvad der ikke kan komme ud af det, sagde han på byrådsmødet.

Lokalplanen blev vedtaget med 26 stemmer for, mens en enkelt stemte imod. Danmarksdemokraternes byrådsmedlem, Lars Ole Skovgaard Larsen, kunne således ikke bakke op om projektet.

– Ja, der har været et godt samarbejde om det, og det er også blevet bedre. Men for mig er det ikke blevet godt nok, sagde han på byrådsmødet med henvisning til, at der også er udarbejdet et tillæg til den gældende kommuneplan, fordi projektet overskrider bebyggelsesprocenten.

Med kommuneplantillægget hæves bebyggelsesprocenten fra 85 til 142, ligesom det maksimale etageantal hæves fra 2,5 til 3,5.

Projektet omfatter et samlet etageareal på 4.219 kvadratmeter samt et kælderareal på 1.714 kvadratmeter, hvilket giver en bebyggelsesprocent på 140,5 procent, men der er altså lagt en lille “buffer” ind i lokalplanen.

Det nye bofællesskab erstatter ejendomsmægleren Place2lives ejendom, som Athena Partners købte i en selskabshandel i 2021.

De 48 lejligheder indrettes med tre eller fire værelser, og boligerne bliver mellem 75 og 110 kvadratmeter store. Den varierende størrelse på lejlighederne skal medvirke til “at sikre en mangfoldig beboerskare på tværs af generationer og familiesammensætninger”, som det fremgår at lokalplanen.

Bebyggelsen beskrives af Athena Partners som “et bæredygtigt bofællesskab med en blandet beboerskare og hvor både ung og gammel kan trives sammen”.

Ifølge lokalplanen får bygningen “facader pudset med gennemfarvet kalk-mørtel i én varm jordfarve valgt fra en palette der strækker sig fra lys gulig til mørk rødbrun”. Bygningen “opføres med 45 graders sadeltag i rødt dansk vingetegl med udhæng svarende til en murstens bredde”, fremgår det af lokalplanen.

I kælderen etableres der både et fællesrum samt bil- og cykelparkering. Parkeringskælderen får plads til 32 biler, og der anlægges derudover en parkeringsplads med plads til 10 biler på den eksisterende parkeringsplads ved Møllevang.

Athena Partners med base i Hellerup har udviklet projektet i samarbejde med Kieler Architects fra Helsingør.