Bolig- og erhvervsprojekt på Koldsmindevej i Nibe på tegnebrættet. Foto: Aalborg Kommune.
Bolig- og erhvervsprojekt på Koldsmindevej i Nibe på tegnebrættet. Foto: Aalborg Kommune.

Politikerne i byrådet i Aalborg Kommune besluttede den 27. marts at sende en lokalplan for et bolig- og erhvervsprojekt på Koldsmindevej i Nibe i offentlig høring.

Der er tale om anden etape af udviklingen af grunden, hvor Nibe Caravan Center tidligere lå.

– Det, der er tale om her, er noget, der har været undervejs i et stykke tid, sagde by- og landskabsrådmand Jan Nymark Thaysen (V) på byrådsmødet og oplyste, at der blandt andet har været udfordringer med at få løst vejbetjeningen til området.

Grunden har et areal på 4.970 kvadratmeter, og lokalplanen skal give mulighed for 3.300 kvadratmeter bebyggelse.

Ud mod Koldsmindevej og i den sydlige del af lokalplanområdet må der bygges i op til 2,5
etager. I den øvrige del af området må der kun bygges i to etager.

“Bebyggelse skal opføres i en arkitektur, som kan indpasses i den eksisterende købstadsbebyggelse i Nibe”, fremgår det af lokalplanforslaget.

Det fremgår videre, at den nye bebyggelse skal opføres i materialer, der er “gedigne og bæredygtige”, ligesom der kan vælges materialer, der giver bebyggelsen “et tidssvarende udtryk.

“Der er ikke krav om, at materialevalget skal imitere tidligere tiders materialevalg. Dog må der gerne være en vis genkendelighed, så bebyggelsen samtidig falder ind i sammenhængen”, lyder det i lokalplanforslaget.

Grunden ejes af SGB Ejendomme ved den lokale iværksætter og indehaver af SBG Entreprise og Kloak, Simon Brønnum Gilberg.