Der har været gang i befolkningsudviklingen i Aalborg gennem mere end et årti, men ifølge Nordjyske har der været endnu mere tryk på boligbyggeriet.

Ifølge avisen var der den 1. januar 2024 i alt 121.501 boliger i Aalborg Kommune, hvilket er godt 19.000 flere end i 2011. Antallet af boliger er siden 2011 steget med 19 procent, mens antallet af indbyggere i samme periode er steget med 12 procent.

Ifølge Danmarks Statistik er antallet af tomme boliger også steget støt gennem en årrække i kommunen. Per 1. januar 2023 var der godt 8.000 tomme boliger.

– I den ideelle verden ville det følge hinanden, så befolkningsvæksten var så stor, at der ikke er så meget tomgang. Det er svært helt at finde balancen i det, for der er så mange udefrakommende omstændigheder, siger borgmester i Aalborg Kommune, Lasse Frimand Jensen til Nordjyske.

Læs også: Disse danske byer vokser mest

Ifølge avisen skriver Aalborg Kommune i et udkast til en ny planstrategi, at “boligudbygningen skal i balance med befolkningsudviklingen”.

Fra 2013 til 2022 voksede indbyggertallet i Aalborg Kommune hvert år med godt 1.900 borgere, viser tal fra Danmarks Statistik. Noget tyder dog på, at tendensen er nedadgående.

Foreløbige tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggertallet i Aalborg Kommune steg med knap 600 borgere i de første tre kvartaler af 2023. Til sammenligning er indbyggertallet i kommunen gennemsnitligt steget med godt 1.800 indbyggere i de første tre kvartaler i de foregående ti år.

Ifølge Nordjyske forventer kommunen da også en noget mere afdæmpet vækst på 800 nye indbyggere årligt i de kommende år.

Aktuelt bor der godt 223.000 i Aalborg Kommune. Per 1. januar 2023 boede der godt 121.000 i selve Aalborg by. Hvis man medregner Nørresundby som en del af Aalborg by, hvilket Danmarks Statistik ikke gør, boede der per 1. januar 2023 knap 145.000 i byen.