De senere år har der været meget snak om boligmarkedet og tomme lejligheder i Aarhus.

Det er dog ikke alle steder i Aarhus, at tomgangen er en udfordring, lyder det i en pressemeddelelse fra EDC Projekt Poul Erik Bech.

– Medierne har malet et billede af, at boligmarkedet i Aarhus er præget af stor tomgang, men det billede kan vi ikke helt genkende hos os, udtaler projektchef i EDC Projekt Poul Erik Bech, Tonny Broberg.

– Vi oplever en historisk lav tomgang på mange af vores projekter i Aarhus. Blandt andet står Tulipanrækkerne på Marienlystvej ved Tilst uden tomgang i et område, hvor tomgangen ellers er stor til trods for lejefrihed og lignende rabatter. Vi kan melde om en ledig bolig på Nordbjerg-Aarhus på Christiansbjerg, et område med tæt på 200 boliger, ligesom Augusthave-projektet med over 200 boliger er tæt på fuldt udlejet, få måneder efter indflytning.

– Særligt i midtbyen er der mange historier om, at et-værelses lejligheder står tomme, men i april kunne vi melde fuldt udlejet på Amaliegade 18, som er et-, to- og 3-værelsesboliger centralt i Aarhus. Vi kan dog godt se, at der er områder i Aarhus, der lider under et større tomgangsniveau. Derfor kan man virkelig undres over, at der er så store forskelle på tomgang inden for så små geografiske områder, som Aarhus trods alt er.

Lejeniveau skal følge efterspørgsel

Konkurrencen på det aarhusianske boligmarked er benhård, så det handler om at skille sig ud, lyder det fra Tonny Broberg. Desuden skal lejen sættes på det rigtige niveau, og niveauet kan variere på tværs af forskellige områder i kommunen.

– Vi arbejder altid med det overordnede mål om at sikre, at mere end 90 procent af boligerne er udlejet, når indflytningsdatoen rammes, udtaler Tonny Broberg.

Med det heftigt omdiskuterede boligmarked i Aarhus, er det interessant at kigge ind i spåkuglen for at blive klogere på, hvordan fremtidens boligmarked i Aarhus vil se ud.

– Pt. er udviklingen af nye projekter i Aarhus-området begrænset til få geografiske områder, herunder Aarhus Ø, Trælasten, Risskov og Amtssygehuset som de væsentligste og mest profilerede projektområder. Trælasten er kommet godt fra start med masser af differentieret boliger, og Amtssygehuset er efterhånden mere en byggeplads end et forladt hospital, hvor de første forventes at flytte ind om lidt mere end to år. Samme tidshorisont må som minimum forventes på de nye projekter på Aarhus Ø, udtaler Tonny Broberg.

Aktuelt er byggeaktiviteten lav, men Aarhus Kommune vokser fortsat. Det vil få indflydelse på tomgangsniveauet, forudser Joseph Alberti, analysechef hos EDC Poul Erik Bech.

– Med den forventede stigende efterspørgsel og en rekordlav byggeaktivitet, både påbegyndt, igangværende og fuldført byggeri, må tomgangen på cirka 6 procent forventes at falde. Så hvis boligerne er disponeret korrekt i forhold til efterspørgslen, og lejen fastlagt i et markedskomfort niveau, så vil udlejerne med de rette indsatser komme i mål med deres udlejning, udtaler Joseph Alberti.

– Ejerboligmarkedet er ligeledes oppe i gear igen, og pt. er det primært manglen på projektboliger som adskiller markedet fra de normale tendenser, mens eksisterende boliger sælges i samme tempo, som man har oplevet de seneste år. Hvis man går ud i markedet med ejerboligprojekter over den kommende tid, er det vores vurdering, at der pt. ses et manglende udbud i markedet, som forbrugerne vil tage godt imod, når man ser på den demografiske udvikling.

Ifølge Joseph Alberti er der udsigt til visse aldersdemografiske forskydninger i Aarhus i de kommende år.

– Som alle andre byer i Danmark vil Aarhus frem mod 2030 opleve en vækst i antallet af modne borgere, plus 60 år, mens antallet af yngre borgere mellem 20-30 år vil udvikle sig en smule negativt. Det vil dog stadig være de yngre borgere, der fylder mest i bybilledet i en universitetsby som Aarhus. Samtidig er forventningen, at Aarhus Kommune vil have mere fokus på og få bedre fat i de børnefamilier, der flytter fra byen, så man på sigt kan øge antallet af familier, der bosætter sig i og omkring byen. Endelig viser befolkningsfremskrivningen at befolkningstilvæksten i Aarhus vil være større end for eksempel København, Odense eller Aalborg.

Mens der er blevet bygget ganske mange boliger i Aarhus Kommune siden 2011, er andelen af almene boliger i kommunen faldet.