Boligselskab bygger nye boliger på Parkvej i Vordingborg

Arbejdernes Boligselskab vil bygge 16 nye familieboliger på Parkvej i Vordingborg. Det skal være boliger, som de fleste har råd til at bo i, lyder visionen.

Arbejdernes Boligselskab står i samarbejde med Sweco Architects bag et projekt med 16 familieboliger, der skal bygges på Parkvej 11 i Vordingborg. Projektet omfatter 1.280 kvadratmeter boliger fordelt på to bygninger med otte lejligheder i hver. De to bygninger opføres begge i to etager, og samtlige boliger får et bruttoetageareal på 80 kvadratmeter, og de bliver stort set indrettet ens. Dog får boligerne på 1. sal altan, mens boligerne i stueetagen får en lille terrasse eller have.

Lejlighederne får hver især tre værelser, og boligselskabet har en vision om, at boligerne opføres med så lav en boligudgift for de kommende lejere som forsvarligt muligt, så de fleste vil have råd til at bo i bebyggelsen.

– Det koster cirka 30 millioner kroner at bygge det, oplyste borgmester i Vordingborg Kommune, Mikael Smed (S), da politikerne på et møde i kommunalbestyrelsen den 23. november godkendte økonomien i projektet.

Ud over pengene til byggeriet, skal boligselskabet ikke hive den store tegnebog frem. Projektet skal nemlig opføres på en cirka 2.630 kvadratmeter stor grund, som boligselskabet allerede ejer.

Boligselskab bygger nye boliger på Parkvej i Vordingborg. Illustration: Sweco Architects.
Boligselskab bygger nye boliger på Parkvej i Vordingborg. Illustration: Sweco Architects.

Arbejdernes Boligselskab købte grunden af kommunen i midten af 1960’erne for 27.270 kroner.

Der blev derefter opført en bygning, der blev lejet af Vordingborg Kommune, som drev børnehaven Parkhaven i den, indtil kommunen i 2017 opsagde lejen og driften af børnehaven.

Bygningen stod tom i et par år, indtil kommunalbestyrelsen på opfordring fra boligselskabet i juni 2019 afnoterede en servitut om forkøbsret på grunden. I september godkendte kommunalbestyrelsen en ansøgning om tilladelse til at nedrive børnehavebygningen.

En smule skal boligselskabet dog af med, idet et mindre grundkøb er indregnet i projektet. En 60 kvadratmeter stor matrikel, der ligger omkranset af tre sider af boligselskabets grund, er ejet af Vordingborg Forsyning, som tidligere har haft en pumpestation på den lille matrikel. Den er nu fjernet, og Arbejdernes Boligselskab har indgået aftale med forsyningsselskabet om køb af grunden.