Boligselskab vil renovere boliger i Faaborg for 80 millioner

I alt skal 77 boliger i Faaborg efter planen renoveres for 80 millioner kroner. Det vil få huslejen til at stige med 5-10 procent.

Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB) vil renovere de 77 boliger i selskabets afdeling 45 på henholdsvis Røde Kro, Bjernevej og Odensevej i Faaborg.

Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune skulle den 8. maj godkende skema A for projektet.

Renoveringen forventes at løbe op i 80 millioner kroner, og det vil få huslejen til at stige med 5-10 procent fra et aktuelt niveau på gennemsnitligt 888 kroner per kvadratmeter til et sted mellem 932 og 977 kroner per kvadratmeter.

– Det er da mange penge, lød det på kommunalbestyrelsesmødet fra Morten Schjøtt (EL), som slog fast, at han ville bakke op om beboerne, hvis de eksempelvis kommer frem til, at de ikke behøver nye badeværelser eller andet, der ikke er strengt nødvendigt.

Borgmester Hans Stavnsager slog derefter fast, at almene boligselskaber netop er baseret på, at beboerne bestemmer i en demokratisk proces.

– Og derfor er der jo tradition for, at når de kommer med forslag, så respekterer vi dem.

– Jeg vil have lidt svært ved selv at gå ind og begynde at kloge mig over for beboerne på, hvad de har brug for, og hvad de ikke har brug for, understregede borgmesteren, og slog fast, at han ikke vil gå ind og støtte den ene eller den anden side i den interne demokratiske proces i en boligorganisation.

Et bredt flertal i kommunalbestyrelsen – herunder også Morten Schjøtt – endte da også med at godkende skema A.

Beboerne har endnu ikke godkendt helhedsplanen. Inden boligselskabets ansøgning om godkendelse af skema B vil der blive afholdt informations- og inddragelsesmøder med beboerne med efterfølgende afholdelse af beboerafstemning. Det forventes at ske i slutningen af 2024 eller i begyndelsen af 2025.

Afdelingen er på Røde Kro opført som fem blokbebyggelser samt rækkehuse i klynger med henholdsvis tre og fire boliger. Bjernevej består af ni enfamilehuse og Odensevej af en blokbebyggelse. De 77 boliger er opført i henholdsvis 1957, 1963 og 1977-1981.

Det forventede indhold og initiativer i helhedsplanen

  • Tag (nyt tag på Bjernevej samt sikring af korrekt montering af udluftning på Røde Kro blokke)
  • Ydervægge (udskiftning af tegloverliggere, fugtskadede facadeplader, læmur, fuger og knækkede mursten)
  • Døre og vinduer (justering/montering af eksisterende facadedøre på Røde Kro rækkehuse)
  • Fundament og kælder (nyt terrændæk på Røde Kro rækkehuse)
  • Vådrum (nye badeværelser i alle boliger)
  • Afløb i jord og bygninger (nye drænledninger, kloakseparering og udskiftning af faldstammer)
  • Tekniske anlæg (udskiftning af vand-, el- og varmeinstallationer samt ventilation)
  • Tilgængelighed (etablering af 11 tilgængelighedsboliger på Bjernevej og Røde Kro rækkehuse)
  • Fællesarealer (etablering af nye opholdsområder og nye cykeloverdækninger)

Kilde: Faaborg-Midtfyn Kommune.