Bondegård fra 1866 skal omdannes til seniorbofællesskab

I 2019 købte Miljø-Byg en gård ved kysten i Dyreborg ved Faaborg, og nu vil ejendomsudvikleren omdanne den til et seniorbofællesskab.

For 3,9 millioner kroner købte Miljø-Byg i 2019 gården på Dyreborgvej 55 i Dyreborg ved Faaborg. Landbrugsejendommen ligger i første parket ud til vandet, og den midtfynske ejendomsudvikler har da også store planer for gården.

En ny lokalplan for det 4.450 kvadratmeter store areal skal således bane vejen for, at gården kan omdannes til et seniorbofællesskab med individuelle boliger og fællesfaciliteter. Lokalplanen skal give mulighed for ændret anvendelse af det eksisterende stuehus og byggeri af 12 nye boliger.

LÆS OGSÅ: NAKKEBØLLE GODS TIL SALG FOR 45 MILLIONER

“Det nye boligbyggeri skal tilpasses og styrke den arkitektoniske stilart, inspireret af det gamle stuehus og det omkringliggende bebyggede landsbymiljø”, fremgår det af lokalplanen.

Miljø-Byg vil omdanne en gård på Dyreborgvej 55 i Dyreborg ved Faaborg til et nyt seniorbofællesskab. Illustration fra lokalplanen.
Miljø-Byg vil omdanne en gård på Dyreborgvej 55 i Dyreborg ved Faaborg til et nyt seniorbofællesskab. Illustration fra lokalplanen.

Det betyder blandt andet, at ydermurene på nybyggeriet skal vandskures eller pudses og fremstå hvidkalket eller gulmalet. Tagene skal være beklædt med tagsten af vingetegl.

Nyt byggeri skal placeres bag det eksisterende stuehus set fra kysten, og det skal tilpasses det eksisterende kystkulturmiljø ved Dyreborg Havn, fremgår det af et notat fra Faaborg-Midtfyn Kommune.

Politikere bakker op om projektet

Kommunalbestyrelsen i kommunen besluttede den 10. maj at sende lokalplanen for projektet i otte ugers offentlig høring.

Her kunne formand for teknik- og miljøudvalget, Søren Kristensen (V), oplyse, at projektet har været længe undervejs. Det skyldes blandt andet, at det er blevet ramt af et afslag fra Kystdirektoratet omkring flytning af en vej ind i strandbeskyttelsen.

LÆS OGSÅ: NAKKEBØLLE SANATORIUM SOLGT TIL TASFO FOR 20 MILLIONER

Miljø-Byg vil omdanne en gård på Dyreborgvej 55 i Dyreborg ved Faaborg til et nyt seniorbofællesskab. Illustration fra lokalplanen.
Miljø-Byg vil omdanne en gård på Dyreborgvej 55 i Dyreborg ved Faaborg til et nyt seniorbofællesskab. Illustration fra lokalplanen.

– Det er i hvert fald et godt forslag, som passer godt ind i det eksisterende miljø derude, og det har sin opbakning fra teknik- og miljøudvalget, sagde formanden på kommunalbestyrelsesmødet.

Med lokalplanen sikres det da også, at stuehuset på den gamle gård bevares, idet huset udpeges som bevaringsværdigt.

Bygningen er opført i 1866 og står opført med pudset sokkel, valmtag og kalkmalet ydermur med en kampestengavl mod vest, fremgår det.

Tanken er, at stuehuset skal indrettes som fælleshus, men der ændres ikke på bygningens nuværende udtryk.

De 12 boliger i seniorbofællesskabet kan både etableres som rækkehuse og som lejligheder i etagebyggeri i to etager. Derudover giver lokalplanen mulighed for, at der kan etableres et orangeri.