Investorer vil udvikle 360.000 kvadratmeter stort areal ved Alléskoven i Faaborg. Arealet er markeret med stiplet, gul linje. Foto: Faaborg-Midtfyn Kommune.
Investorer vil udvikle 360.000 kvadratmeter stort areal ved Alléskoven i Faaborg. Arealet er markeret med stiplet, gul linje. Foto: Faaborg-Midtfyn Kommune.

“I 14 år er der ikke sket en hujende fis”. Sådan lyder den indledende del af overskriften til en artikel i Fyens.dk om et 360.000 kvadratmeter stort areal ved Alléskoven i det østlige Faaborg.

Ifølge avisen kan der bygges 300 boliger i området, og nu ser det ud til, at der endeligt sker noget. Allerede før finanskrisen har der lokalt været et politisk ønske om, at området skal udvikles, men først nu har en investor meldt sig på banen.

Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune behandlede sagen den 10. maj, og her adresserede kommunens borgmester Hans Stavnsager (S) førnævnte avisartikel – og ikke mindst artiklens overskrift om den hujende fis, der ikke er sket.

– Hvis man tror, at investorer kommer af sig selv, så tager man lidt fejl. Der har faktisk været gjort et ret koncentreret stykke arbejde for at skabe investorinteresse for Faaborg generelt og for området her specifikt, sagde han og påpegede, at man i kommunen ikke har haft et ønske om at bruge ressourcer på planlægning af området, før der dukkede en investor op.

– Det er jo et stort område. Det er ikke et område, vi som kommune har ressourcer til selv at løfte. Vi har hele tiden vidst, at der skulle en privat investor ind over, sagde Hans Stavnsager.

LÆS OGSÅ: GAMMEL BONDEGÅRD VED FAABORG OMDANNES TIL SENIORBOFÆLLESSKAB

Borgmesteren slog fast, at der er tale om en god historie for kommunen og ikke mindst byen.

– Dette kan virkeligt blive en game changer til den positive side i Faaborgs fremtidige udvikling, sagde borgmesteren.

Han fik på kommunalbestyrelsesmødet tilslutning og opbakning fra formand for teknik- og miljøudvalget, Søren Kristensen (V).

– Vi har ikke haft de økonomiske muskler til at kunne bringe det på banen selv, men har da forsøgt at animere gode folk til at gribe chancen derude. Det er så bare desværre ikke lykkedes. Så er vi heldigvis nu i den situation, at der er seriøse investorer, der har mod på at gå til den derude, sagde Søren Kristensen.

– Vi vil selvfølgelig understøtte det planlægningsmæssigt alt det, vi overhovedet kan, sagde han videre.

Bolig, ferieboliger og et feriecenter

Ifølge referatet fra kommunalbestyrelsesmødet ønsker en unavngiven ejendomsudvikler at bygge boliger og muligvis også et feriecenter og ferieboliger i området.

Desuden ønsker udviklerne, at arealerne helt op til skoven indgår i planlægningen, så de kan anvendes til rekreative formål i form af grønne områder og stiforbindelser.

Ifølge Fyens.dk er det Thybo Ejendomsudvikling med base i Aarhus, der står bag planerne. Selskabet står blandt andet bag Årets Bæredygtige Træbyggeri 2022.

Planerne i Faaborg skal i første ud i en seks uger lang foroffentlighedsperiode, hvor der indkaldes idéer og forslag til ændring af kommuneplanens rammer.

Det er nemlig forudsætning for den ønskede udvikling, at flere dele af kommuneplanrammerne ændres, ligesom der skal udarbejdes en samlet landskabsplan for hele området. Endeligt skal der laves lokalplaner for de kommende projekter, når udviklingen når så langt.

Denne artikel er opdateret den 24. maj 2023, klokken 21.37 med information fra Fyens.dk om, at det er jyske Thybo Ejendomsudvikling, der står bag planen om at udvikle området i Faaborg Øst.