Udvikler vil bygge rækkehuse på Strandvejen i Vedbæk

Ejendomsudvikler med et efternavn, der er kendt i branchen, køber Ellesøhus på Rungsted Strandvej i Vedbæk. Der skal bygges 12 rækkehuse på den store grund.

Ejendommen Ellesøhus på Rungsted Strandvej 5 i Vedbæk består ifølge Rudersdal Kommune af et hovedhus og en såkaldt domistikbygning, der blev opført i engelsk landstedstil i 1930. Begge bygninger er registreret med høj bevaringsværdi, og ifølge tinglysningen skiftede ejendommen ejer for knap 17 millioner kroner midt i juli 2023.

Og den nye ejer rig mulighed for at trække på erfaring med bevaringsværdige bygninger i familien. Der er nemlig tale om Kristoffer de Linde, søn af den aarhusianske ejendomsudvikler Mogens de Linde.

Ejendommen strækker sig over et areal på 16.230 kvadratmeter, og politikerne i Rudersdal Kommune besluttede før sommerferien at sende et nyt lokalplanforslag for grunden i offentlig høring.

Lokalplanen skal bane vejen for, at de eksisterende bevaringsværdige bygninger kan anvendes til boligformål, samt at der kan bygges nye rækkehuse på grunden.

Ifølge formand for Arkitektur- og Byplanudvalget, Christoffer Buster Reinhardt (K), har sagen været undervejs gennem en længere periode, og forskellige udviklere og entreprenører har været inde over.

Nu ligger der så et projekt for grunden, og politikerne er mildest talt positivt stemte over for det.

– Det er sjældent, at Arkitektur- og Byplanudvalget på den måde klapper i hænderne over nye projekter, men det gjorde vi sådan set i dette tilfælde. Disse 12 nye rækkehuse bliver meget flotte og pæne, sagde han på kommunalbestyrelsesmødet den 28. juni, hvor politikerne besluttede at sende lokalplanforslaget i offentlig høring.

LÆS OGSÅ: DISSE KOMMUNER ER BEDST TIL AT TILTRÆKKE BØRNEFAMILIER

Lokalplanen fastlægger, at de nye rækkehuse skal indpasses i det eksisterende, bevaringsværdige miljø. Desuden fastlægger den bevaringsbestemmelser for den eksisterende bebyggelse, der skal sikre, at bebyggelsens særlige arkitektoniske kvaliteter og udtryk ikke ændres.

I alt må der etableres 14 boliger samt lidt erhverv på grunden. De 12 rækkehuse skal opføres i tre klynger med fire rækkehuse i hver klynge.

Husene grupperer sig ifølge Rudersdal Kommune i dobbelthuse, der forskyder sig i forhold til hinanden. Alle rækkehuse har både for- og baghaver. De varierer i størrelse fra cirka 120 til 165 kvadratmeter og placeres på matrikler, der er mellem 130 og 300 kvadratmeter store.

Rækkehusene må opføres i to etager, og lokalplanen giver desuden mulighed for, at der kan etableres fuld kælder.

Alle rækkehuse skal opføres med indgangspartier, karnapvinduer og kviste, der giver bebyggelsen karakter og et ensartet udtryk. De skal udformes med røde teglstenstage og med facade i blødstrøgne gule tegl i blankt murværk. Vinduer og døre skal udføres i grøn med lodret sprosseinddeling, der refererer til hovedhusets arkitektur. Tagrender og nedløbsrør skal udføres i metal i samme grønne farve som på døre og vinduer, skriver Rudersdal Kommune.

LÆS OGSÅ: SÅ MEGET VOKSEDE DE DANSKE KOMMUNER I 2022

Der kan desuden opføres et fælleshus i tilknytning til rækkehusbebyggelsen. Fælleshuset må højst være 150 kvadratmeter stort, og det må opføres i én etage med saddeltag. Det skal opføres i træ eller i samme teglsten som rækkehusbebyggelsen, ligesom det skal opføres med saddeltag med røde vingetagsten.

Ifølge Newsec blev Ellesøhus oprindeligt opført af Emil Mazetti-Nissen, chokoladefabrikant og grundlægger af Malmö Choklad & Konfektfabrik.

Den fungerede oprindeligt som sommerbolig, men er senere blevet anvendt som kursus- og undervisningsejendom for TDC, som ifølge Newsec solgte ejendommen til “en større ejendomsudvikler fra Oceanien, men med stærke forbindelser til Danmark” for en håndfuld år siden.