Boligselskabet Sjælland kickstarter nyt bykvarter på Sankt Hans

Boligselskabet Sjælland skal etablere 80 almene boliger som en del af Sankt Hans-projektet, hvor de gamle bygninger omdannes til 35.000 kvadratmeter boliger.

Boligselskabet Sjælland bliver som den eneste almene boligorganisation en del af Roskilde Kommunes planlagte fornyelse af området omkring Sankt Hans i Roskilde. Det skriver boligselskabet i en pressemeddelelse.

Boligselskabet vil som de første starte forvandlingen af det mere end 200 år gamle psykiatriske hospital, der over kommende år skal omdannes til et nyt bykvarter med både boliger og erhverv samt offentlige og kulturelle aktiviteter.

– Vi har før vist, at vi kan gøre en forskel og være en aktiv spiller, når det handler om at skabe blandede bydele og attraktive boliger i attraktive områder. Det kommer vi også til at gøre på Sankt Hans, udtaler konstitueret direktør i Boligselskabet Sjælland, Troels Riis Poulsen.

Boligselskabet Sjælland kickstarter nyt bykvarter på Sankt Hans med nye, almene boliger. Foto: PR.
Boligselskabet Sjælland kickstarter nyt bykvarter på Sankt Hans med nye, almene boliger. Foto: PR.

I helhedsplanen for området er der lagt op til at skabe 35.000 kvadratmeter almene boliger, ejerboliger og private lejeboliger. De bevaringsværdige bygninger bevares.

– Det giver så meget mening ikke kun at bygge nyt. For når vi forvandler og omdanner ældre bygninger til nye og moderne boliger, så bruger vi færre ressourcer og langt mindre energi og CO2, end hvis vi bygger nyt, fortæller Per Bro, der er byggechef i Boligselskabet Sjælland.

Fælles om at bo

De nuværende bygninger Østerhus og Sønderhus kommer til at undergå en reel forvandling fra hospital til i alt omkring 80 moderne almene lejeboliger. Boligselskabet Sjælland ønsker at skabe et projekt med et mix mellem traditionelle almene boliger og bofællesskaber.

– Det hele er oppe at vende, og vi får hele tiden nye ideer og tegner nyt. Det eneste der ligger fast er, at vi skal ombygge Østerhus og Sønderhus til attraktive boliger. Sammen med Roskilde Kommune er vi blevet enige om, at der ud over familieboliger også skal være en række mindre boliger. Fælles for alle boligerne er, at der kommer fokus på fællesskab, fortæller bolig- og projektudvikler Tommy Novland fra Boligselskabet Sjælland.

Østerhus kommer til at bestå af cirka 52 almindelige boliger på mellem 45 og 115 kvadratmeter inklusiv fællesarealer. Desuden etableres et fællesrum på 80 kvadratmeter, som alle boliger får adgang til. Fællesrummet har tidligere fungeret som vinterstue. Vinterstuen ligger i den sydvendte gavl i Østerhus. Derudover bliver det muligt at etablere hobbyrum i bygningens kælder.

Boligselskabet Sjælland kickstarter nyt bykvarter på Sankt Hans med nye, almene boliger. Foto: PR.
Boligselskabet Sjælland kickstarter nyt bykvarter på Sankt Hans med nye, almene boliger. Foto: PR.

Sønderhus kommer til at blive et bofællesskab med cirka 28 boliger på mellem 45 og 111 kvadratmeter inklusiv fællesarealer. Her bliver der både mulighed for at etablere fællesskaber på hver etage og ét samlet fællesskab for beboerne i Sønderhus.

I Sønderhus bliver det muligt at gå direkte fra sin private bolig og ud til fællesarealerne via den etage man bor på, skriver boligselskabet.

Fakta om almene boliger på Sankt Hans

Bygningernes ydre er klassificeret som bevaringsværdige. Det betyder blandt andet, at der ikke bliver ændret på bygningernes udtryk og at de oprindelige vinduer bliver renoveret og bevaret.

Indvendigt har bygningerne ikke status som bevaringsværdige. Alligevel så vil fornyelsen her ske med respekt for bygningernes sjæl og bevaringsværdige elementer.

Boligselskabet Sjælland forventer at kunne gå i gang med byggeriet af de nye boliger i efteråret 2023. Boligerne forventes klar til indflytning i efteråret 2025.

Læs mere om Sankt Hans her.

Kilde: Boligselskabet Sjælland.