Administrerende direktør Anne Skovbro fra By & Havn. Foto: PR.
Administrerende direktør Anne Skovbro fra By & Havn. Foto: PR.

By & Havn har netop offentliggjort årsrapporten for 2023. Omsætningen steg med 15 procent til rekordhøje 584 millioner kroner mod 508 millioner kroner året før.

Bundlinjen blev til gengæld farvet rød. Resultatet i 2023 lyder således på -760 millioner kroner mod et plus på knap 1,3 milliarder kroner i 2022.

Resultatet på den primære drift i 2023 var dog på 228 millioner kroner, hvilket er en stigning på 24 procent. Det er 44 millioner kroner mere i forhold til året før, og skyldes blandt andet en gunstig udvikling i lejeindtægter fra erhvervslejemål, fra havnedrift og fra parkeringsaktiviteterne, oplyser udviklingsselskabet i en pressemeddelelse.

Ser man bort fra værdireguleringer af investeringsejendomme for 260 millioner kroner og gæld for 580 millioner kroner, er resultatet på 81 millioner kroner, fremgår det.

Administrerende direktør, Anne Skovbro, kalder regnskabet for “tilfredsstillende, og et godt grundlag for de kommende år”.

– Vi er glade for omsætningsrekorden, især fordi det giver tro på, at de investeringer, vi gør nu, vil være med til at indfri vores langsigtede mål om 1 milliard kroner i årlig omsætning i årene lige efter 2027, udtaler Anne Skovbro.

Læs også: Ny forretningsstrategi: By & Havn vil halvere CO2-udledning

I 2023 blev der investeret mere end 700 millioner kroner, der ifølge By & Havn med tiden vil øge indtjeningsgrundlaget inden for Udlejning, Parkering og Havnedrift. Hertil kommer, at der i 2023 er investeret 600 millioner kroner i byudviklingen, der er en forudsætning for de kommende års salg af byggeretter. Endelig er investeringerne i Lynetteholm finansieret gennem By & Havn med mere end 500 millioner kroner i 2023.

De store investeringer og den øgede omsætning ventes også at vise sig i resultatet i de kommende år. Målet er at forbedre egenkapitalen med 1 milliard kroner i perioden 2024-2027. Resultatudviklingen kan dog variere en del fra år til år afhængig af renteudviklingen og konjunkturerne på ejendomsmarkedet, understreger udviklingsselskabet.

Salget af byggeretter har som forventet været relativt lavt i 2023. Der blev samlet solgt bygge­retter for 256 millioner kroner i 2023, hvilket er lavere end gennemsnittet de foregående år. Baggrunden er blandt andet, at udvalget af lokalplanlagte boligbygge­retter i flere af selskabets udviklingsområder er ved at være begrænset.

Læs også: By & Havn vinder voldgiftssag om skader på midlertidig spunskonstruktion i Nordhavn

Hertil kommer, at de seneste par års udvikling i rente og inflation har indebåret, at efterspørgslen efter især byggeretter til erhvervsformål er mere afdæmpet end de foregående år.

– På salgssiden har det, som forventet, været et stille år, men allerede nu mærker vi en stigende interesse. Blandt andet har vi netop solgt 100.000 etagemeter ved Enghave Brygge, som bliver et fantastisk sammenhængende metrobetjent bolig- og erhvervsområde, der afslutter udviklingen af havnestrækningen med Havneholmen i nord og Teglholmen i syd, siger Anne Skovbro.

I 2024 ventes salget af byggeretter øget til i størrelsesordenen 600-700 millioner kroner. For den kom­mende strategiperiode 2024-2027 er det målet at sælge byggeretter for mindst 3 milliarder kroner.

Læs også: To ejendomsmæglere skal stå for salg og udlejning af boliger på Stejlepladsen

På længere sigt forventes en fortsat positiv udvikling i salgsomfanget – især for byggeretter til boligformål, der skal være med til at dække en del af behovet for boliger til Københavns Kommunes forventede befolknings­tilvækst de kommende mange år. Allerede den 11. april markeres startskuddet til udviklingen af en ny bydel på Stejlepladsen, idet byggeriet af de første boliger i området sættes i gang.

Ved udgangen af 2023 udgør By & Havns samlede balance godt 19 milliarder kroner mod godt 17 milliarder kroner i 2022. De materielle anlægsaktiver udgør godt 12,3 milliarder kroner, hvilket er en stigning på 820 millioner kroner siden 2022.

De samlede gældsforpligtelser er på balancedagen opgjort til knap 20,2 milliarder kroner, hvilket er en stigning på godt 2,7 milliarder kroner. Heraf skyldes 580 millioner kroner værdiregulering af gæld. Stigningen i gældsforpligtelserne har været ventet og kan blandt andet tilskrives investeringer i Lynetteholm og bidrag til Nordhavnstunnelen.

By & Havn ejes af Københavns Kommune (95 procent) og staten (5 procent).