Hjørring Kommune åbner ny ansøgningsrunde om vindmøller og solcelleparker. Foto: Hjørring Kommune.
Hjørring Kommune åbner ny ansøgningsrunde om vindmøller og solcelleparker. Foto: Hjørring Kommune.

Et flertal i byrådet i Hjørring besluttede tilbage i juni 2020, at at ansøgninger om opstilling af vindmøller og store solcelleanlæg skal samles i ansøgningsrunder.

Som en del af beslutningen skal det næste ansøgningsvindue nu åbnes, og det har byrådet på det seneste byrådsmøde givet grønt lys til. Ansøgningsvinduet åbner i dag, den 12. december 2002.

– Med ansøgningsvinduet får vi en mulighed for at prioritere og planlægge for de projekter, der passer bedst ind i vores kommune, udtaler Søren Homann (K), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget, i den forbindelse i en pressemeddelelse.

Han fortæller også, at det fylder i den lokale politiske debat, at der skal gives noget tilbage til de berørte lokalsamfund, så lokal energiproduktion giver lokal værdi.

Ansøgninger om opstilling af vindmøller og solceller kan sendes ind via Hjørring Kommunes hjemmeside fra frem til midt i marts 2023.

Senere på foråret i 2023 kommer politikerne til at diskutere, om der er ansøgninger, der rammer så meget plet, at der skal planlægges for nye vindmøller og solceller.

Byrådsåpolitikerne vurderer og prioriterer ansøgningerne i forhold til samspil med energiplanen, indpasning i landskaber, relation til nærområde og fordeling i kommunen, fremgår det af referatet fra det seneste byrådsmøde den 30. november.

Processen

I den indledende fase af processen åbnes et ”ansøgningsvindue”, hvor ansøgerne skal indsende konkrete ansøgninger og skal aflevere et ensartet ansøgningsmateriale. Borgere, lokalforeninger, varmeværker med videre opfordres i forbindelse med ansøgningsvinduet til at indsende forslag til projekter for/i deres lokalområde f.eks. etablering af energifællesskaber, hvor det lokale fjernvarmeværk er involveret sammen med andre ejere/projektudviklere. Sådanne forslag rummer mulighed for projekter med stor lokal forankring, hvis projektejerne griber forslagene og udvikler et projekt i samarbejde med de pågældende lokalområder.

Efter ansøgningsrunden prioriterer byrådet mellem de indkomne ansøgninger og udvælge de projekter, som skal indgå i den videre proces med fremlæggelse af en fælles fordebat for de udvalgte projekter og med involvering af kommunens borgere blandt andet omkringliggende naboer til det enkelte projekt.

På baggrund af fordebatten og indkomne høringssvar skal Byrådet udvælge de projekter, som skal indgå i det videre arbejde med udarbejdelse af et plangrundlag og en projektgodkendelse af det enkelte projekt.

Det vil sige udarbejdelse af kommuneplantillæg, lokalplan (og miljøvurdering her af) samt en miljøkonsekvensrapport for det enkelte anlæg. Som en del af dette arbejde afholdes der lokale borgermøder, hvor blandt andet de omkringliggende naboer vil have mulighed for at stille spørgsmål og fremsende høringssvar til fremlagte planforslag og miljøkonsekvensvurdering.

Herefter skal byrådet tage stilling til, om plangrundlaget og projektet skal godkendes.

Kilde: Hjørring Kommune, referat fra byrådsmødet den 30. november 2022.