Regionsrådet har besluttet, at der i næste års regionale anlægsbudget skal reserveres 105 millioner kroner til et nybyggeri til Regionshospital Nordjyllands enhed for neurorehabilitering i Brønderslev. Det skriver Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

I forvejen var der reserveret 115 millioner kroner til byggeriet, og anlægsbudgettet på i alt 220 millioner kroner er med den nye reservation sikret, skriver regionen.

De eksisterende bygninger i Brønderslev betegnes som utidssvarende, og at regningen ville blive i samme omfang, hvis man valgte en gennemgribende renovering. Politikerne bad derfor om at få vurderet, om det er muligt at bygge et nyt byggeri samtidig med, at driften kører videre i de eksisterende bygninger. Det er muligt, har et rådgiverfirma vurderet efter at have undersøgt de fysiske muligheder på hospitalsgrunden.

Neurorehabiliteringen rummer 30 sengepladser med enestuer, eget bad og toilet, træningsfaciliteter samt service- og supportfunktioner. I alt 6.000 kvadratmeter nybyggeri. Imens der bygges, fortsætter driften i de gamle bygninger. Først når de nye bygninger er i brug, rives de gamle ned.

– Der er lavet et meget stort og grundigt analysearbejde af mulighederne i Brønderslev, og jeg er sikker på, at det er den rigtige beslutning med et nybyggeri i stedet for at renovere på gamle bygninger, som er udtjent og opført mange år til et andet formål. Optimale fysiske rammer spiller en vigtig rolle i forhold til patienternes genoptræning, så jeg er overbevist om, at det bliver en klar gevinst for de nordjyder, som skal genoptrænes efter en blodprop eller en blødning i hjernen, siger regionsrådsformand Mads Duedahl (V).

I Brønderslev Kommune ser man frem til, at projektet kommer i gang.

– Som borgmester glæder jeg mig over og til et nyt rehabiliteringscenter med optimale rammer for de berørte borgere. Personalet gør en kæmpe indsats og får nu endnu bedre muligheder for dette. Det giver arbejdspladser til byen Brønderslev, hvilket er dejligt. Så jeg er meget glad for regionens beslutning og glæder mig til at fortsætte det gode samarbejde med regionen, siger borgmester i Brønderslev Kommune, Mikael Klitgaard (V).

Første udbud på vej

Næste skridt i planerne er et udbud i forhold til at finde en bygherrerådgiver, der får til opgave at udarbejde et udbudsmateriale i totalentreprise. Fokus i udbudsprojektet er blandt andet løsninger, der tager højde for de nyeste principper for neurorehabilitering, lys, farvesætning og stemning.

Går alt som forventet, kan den ny Neurorehabilitering i Brønderslev tages i brug i løbet af 2027.

Tidsplan

  • 2023 til primo 2024: Udbud af bygherrerådgivning og dispositionsforslag
  • 2024: Projektet udbydes i totalentreprise
  • Primo 2025 til medio 2027: Projektering og udførelse af byggeriet
  • Efteråret 2027: Ibrugtagning

Kilde: Region Nordjylland.