NCC dæmper støj fra nordjysk asfaltfabrik

Siden 1956 har asfaltfabrikken i Hjallerup ligget i et område, der er udlagt til tung industri, men flere bor nu tættere på fabrikken. NCC har derfor imødekommet de nærmeste naboers ønske om at få reduceret støjen fra fabrikken.

De seneste seks år har NCC investeret i en lang række tiltag på asfaltfabrikken i Hjallerup for at minimere fabrikkens påvirkninger på miljøet. Senest er der rejst en flere hundrede meter lang støjvæg, som skal dæmpe lyden fra fabrikken, skriver NCC i en pressemeddelelse.

– Vi har løbende arbejdet på at minimere støjen fra fabrikken i Hjallerup. Siden 2016 har vi investeret omkring 7,5 millioner kroner – alene i støjforbedrende aktiviteter på fabrikken, udtaler Susanne Carlsen, der er miljø- og kvalitetskoordinator i NCC Industry, Asfalt, i meddelelsen.

Asfaltfabrikken har ligget på lokationen på Dalvej i Hjallerup siden 1956. Området er i kommuneplanen udlagt til tungere industri. Her har fabrikken og dens medarbejdere i mere end 65 år produceret asfalt til vedligeholdelsen af vejene i lokalområdet. I takt med at borgere har valgt at bosætte sig tættere på fabrikkens produktionsområde, er der opstået et behov for at optimere fabrikken i forhold til nærmiljøet.

De typiske miljøpåvirkninger fra en asfaltproduktion er støj. Derfor satte NCC tilbage i 2016 en uvildig rådgivende ingeniørvirksomhed med speciale i støjmålinger til at udføre støjberegninger på lokationen. Dermed havde NCC det rette grundlag for at kunne investere i tiltag, som dels sikrede at NCC’s asfaltproduktion i Hjallerup lå under grænseværdierne for støj, og dels kunne imødekomme de nærmeste naboers ønske om at få reduceret støjen fra fabrikken.

Ny støjvæg er netop færdig

De støjreducerende tiltag i Hjallerup tæller blandt andet en støjmur, inddækninger på fabrikkens produktionstårn og -anlæg samt transportbånd. Dertil forskellige tekniske ændringer af udstyret samt støjberegninger på hver enkelt støjende aktivitet og maskindel på fabrikken. l 2021 satte NCC et nyt støjhegn op, og så sent som i sidste uge blev en ny spunsvæg om pladsen færdigetableret.

NCC dæmper støj fra asfaltfabrik på Dalvej i Hjallerup. Foto: PR.
NCC dæmper støj fra asfaltfabrik på Dalvej i Hjallerup. Foto: PR.

– Støjvæggen har været et større projekt. Den første strækning består af 52 meter spuns ved vores knuseplads. Derudover har vi en strækning på 150 meter spunsvæg mod nærmeste nabo og en strækning på 130 meter ved vores oplagsplads til genbrug. Og endeligt har vi en strækning på 70 meter med støjabsorberende moduler ind mod nabo. Alle strækninger rejser sig 3 meter over terræn, siger Lars Thøstesen, teknisk chef i NCC Industry, Asfalt.

For at udføre spunsarbejdet har NCC trukket på egne interne kræfter. Det er altså NCC’s egen funderingsenhed – Hercules Fundering – der har opført spunsvæggene, som består af i alt 261 spuns på imellem 6-10 meters længde.

– Under etableringen af den helt nye spunsvæg har vi sat vibrationsmålere over hele fabriksområdet og hos naboerne. Dette for at sikre fuld dokumentation for, at vi overholder de tilladte grænseværdier for vibrationer, siger Susanne Carlsen, Miljø- og kvalitetskoordinator i NCC Industry, Asfalt.

Hun fortæller, at NCC i fremtiden påtænker at se nærmere på, hvordan virksomheden yderligere kan dæmpe potentielle støjkilder, såsom at ændre kørevejene for at minimere trafikken på pladsen.