Bygherrerådgiver valgt til nyt hospitalsbyggeri til 220 millioner

Region Nordjylland er et vigtigt skridt videre målet om at flytte neurorehabilitering i Brønderslev ind i nye og moderne fysiske rammer.

Region Nordjylland har valgt bygherrerådgiver til et nybyggeri til neurorehabilitering i Brønderslev.

Efter et udbud med fire tilbudsgivere er der indgået kontrakt med virksomheden Arkitema, der har Cowi som underrådgiver, oplyser regionen i en pressemeddelelse.

I vurdering af de indkomne tilbud er der lagt vægt på tre kriterier: Organisation og kompetencer, proces og pris. Sidstnævnte vægter tungest med 50 procent.

– Med valget af bygherrerådgiver er vi nået en af milepælene i en lang rejse. Nu begynder planerne for den ny neurorehabilitering med 30 sengepladser, træningsfaciliteter og servicefunktioner for alvor at tage form, og jeg føler mig overbevist om, at vi med Arkitema K/S får en rådgiver, som har den faglige bredde og dybde til at sikre en kvalificeret opgaveløsning, udtaler regionsrådsmedlem Per Kjeldsen (S), formand for byggeudvalget på Regionshospital Nordjylland.

Læs også: Byggeri af ny neurorehabilitering i Brønderslev på vej i udbud

Neurorehabiliteringen skal efter planen flytte ind i det helt nye byggeri i slutningen af 2027.

Mens der bygges, forsætter neurorehabiliteringen som hidtil med at behandle patienter i de gamle hospitalsbygninger på grunden.

Gamle bygninger rives ned

Bygherrerådgiveren får blandt andet til opgave at udarbejde det udbudsmateriale, som ligger til grund for en kommende udbudsrunde på selve byggeriet – med valg af entreprenør til at opføre byggeriet. En anden vigtig opgave for rådgiveren er at føre tilsyn med projekteringen og udførelsen af byggeriet.

Det er også bygherrerådgiveren, som får til at opgave at planlægge nedrivning og bortskaffelse af de gamle bygninger, når de bliver rømmet.

30 sengepladser

Neuroenhed Nord er en specialiseret neurorehabiliteringsafdeling med ansvar for hospitalsbaseret hjerneskaderehabilitering for borgere i Region Nordjylland.

Enheden har adresse i Brønderslev med 30 sengepladser. Herudover er der en række sengepladser på matriklerne i Frederikshavn og Thisted.

Tidsplan

2024-2025: Projektet udbydes i totalentreprise

2025-2027: Projektering og udførelse af byggeriet

Udgangen af 2027: Indflytning og ibrugtagning

Anlægsbudget: 220 millioner kroner

Kilde: Region Nordjylland.