Voergaard Slot skal renoveres for 60 millioner

Fonden bag Voergaard Slot i Nordjylland har lagt en storstilet plan, der skal fremtidssikre slottet. Ejendommen skal renoveres for 60 millioner kroner.

Voergaard Slot ved Dronninglund i Brønderslev Kommune er opført mellem 1481 og 1590. Slottet blev i 2018 kåret som Danmarks Smukkeste Herregård i en afstemning af Historiske Huse. Fonden bag Voergaard Slot i Nordjylland har nu lagt en storstilet plan, der skal fremtidssikre slottet.

Det skriver Den grevelige Oberbech-Clausen-Peanske Familiefond, der siden begyndelsen af 1960’erne har ejet og drevet Voergaard Slot, i en pressemeddelelse.

– Planen skal først og fremmest sikre Ingeborg Skeels sandstensportal fra 1588 for eftertiden, men da der ikke er gennemført større renovering af slottet de seneste seks årtier, er tankerne mere omfattende end som så, udtaler Anker Laden-Andersen, der er formand for Den grevelige Oberbech-Clausen-Peanske Familiefond.

Som en del af projektet skal renæssanceankomsten til slottet genoprettes, ligesom det skal etableres en ny broforbindelse over den vestlige del af voldgraven. Der skal bygges et orangeri og anlægges en turneringsbane, hvortil kommer skovfornyelse, nye uderum og bedre adgangsforhold.

Om økonomien i forbindelse med planens realisering siger Anker Laden-Andersen, at sandstensarbejderne en anslået pris på godt 28 millioner kroner er den største enkeltpost i planen, der samlet beløber sig til mindst 60 millioner kroner.

– Ikke alt kan eller skal gennemføres på samme tid, så vi har besluttet at lægge ud med detailplanlægning af arbejdet med sandstensportalen og forbedring af adgangsforholdene foran slottet, som begge dele er meget synlige delprojekter, udtaler Anker Laden-Andersen.

Der er særligt omkring østportalen konstateret kraftig nedbrydning i sandstensarbejderne, der i årenes løb er repareret med svingende kvalitet. Nu er der imidlertid behov for større indgreb, hvilket er helt i tråd med Slots- og Kulturstyrelsens vurdering af, at renæssancearkitekturens sandstensarbejder er vigtige for Voergaard Slots ydre

fredningsværdier. Desuden er de af national kulturhistorisk værdi, da slottets sandstensportal næppe findes tilsvarende i dronningeriget.

– I første omgang skal vi have registreret alle sandstensarbejderne, så vi senere kan genskabe dem, og så skal vi have istandsat portal, fortæller Anker Laden-Andersen.

Fonden har en vis kapital, men slet ikke i det omfang der er nødvendigt til realisering af planens elementer. Derfor er man nu ved at afsøge mulighederne for ekstern medvirken, blandt andet fra nationale velgørende fonde. I den forbindelse glæder bestyrelsesformanden sig over en positiv forhåndsinteresse, men tør på nuværende tidspunkt ikke sige noget om tidshorisonten.

– Netop fordi der er tale om så stor en plan, har vi valgt at dele den op i en række enkeltprojekter, som vi kunne realiseres uafhængigt af hinanden og i takt med, at vi får den fornødne finansiering på plads.

Voergaard Slot, der nævnes allerede på Stygge Krumpens tid, blev fredet i 1918, blandt andet på baggrund af slottets sandstensportal.