Entreprenør er Morten C. Henriksen A/S skal stå for byggeriet af Strandboliger i Brøndby Strand. Visualisering: Link Arkitektur.
Entreprenør er Morten C. Henriksen A/S skal stå for byggeriet af Strandboliger i Brøndby Strand. Visualisering: Link Arkitektur.

Brøndby Kommune ved Kommunale Ejendomme står bag det nye botilbud, Strandboligerne, med 38 boliger samt tilhørende servicearealer i Brøndby Strand. Efter afholdelse af licitation for et totalentrepriseprojekt er den samlede udgift opgjort til 106,6 millioner kroner, og den 15. juni godkendte politikerne i kommunalbestyrelsen økonomien i projektet.

– Jeg synes, det er glædeligt, at vi kan overholde budgettet fra skema A, og at vi kan komme i gang med byggeriet, sagde borgmester i Brøndby Kommune, Kent Max Magelund (S), på mødet i kommunalbestyrelsen den 15. juni.

– Strandboligerne blev jo udbudt i totalentreprise sidste år, hvor der også blev indgået kontrakt, og den afsluttende projektering foregår netop nu, oplyste borgmesteren.

Det er entreprenør er Morten C. Henriksen A/S, der skal stå for byggeriet af det nye botilbud, som er tegnet af Link Arkitektur i samarbejde med ISC Rådgivende Ingeniører. Byggeriet skydes efter planen i gang den 1. september 2022 og afsluttes den 15. januar 2024.

Den samlede entreprisesum er på 95,8 millioner kroner inklusive moms og fordeles med henholdsvis 68,1 millioner kroner til bolig- og fællesarealer samt 27,7 millioner kroner til servicearealer, fremgår det af et notat fra kommunen.

Botilbuddet på Strandskolevej 138 i Brøndby Strand er målrettet borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne og behov for støtte og hjælp til almindelige daglige funktioner eller for pleje, omsorg og behandling.

Projektet består af to bygninger, hvor hovedbygningen vil rumme 24 boliger, ligesom der etableres rækkehusene med 14 boliger til personer, som er mere selvhjulpne.

Boligerne der opføres, vil have et samlet boligareal på 65 kvadratmeter, hvilket er grænsen for, hvad der kan opnås boligstøtte til. Huslejen for de nye boliger kommer til at ligge på 1.287 kroner per kvadratmeter årligt eksklusive forbrug.