C.W. Obel Ejendomme vil bygge 300 boliger på Bangs Torv i Herlev

C.W. Obel Ejendomme står bag 28.700 kvadratmeter stort projekt med lejligheder og butikker på Bangs Torv ved det nye rådhus i Herlev.

AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Politikerne i Miljø-, Klima- og Teknikudvalget i Herlev Kommune skal i morgen tage stilling til et lokalplanforslag for et 28.700 kvadratmeter stort projekt med både boliger og butikker på Bangs Torv tæt på det nye rådhus.

C.W. Obel Ejendomme ejer hele ejendommen og planlægger at certificere nybyggeriet til DGNB Guld. Det fremgår af dagsordenen til udvalgsmødet.

Den nye lokalplan skal give mulighed for 26.000 kvadratmeter boliger og 2.700 kvadratmeter erhverv.

“Projektet vil indeholde et samlet nybygget boligprojekt indeholdende ca. 300 etageboliger med detailhandel og erhverv i stueetagen, samt renovering af eksisterende boligbebyggelse mod vest, der skal indeholde etageboliger samt detailhandel og erhverv i stueplan”, fremgår det af lokalplanen.

“Målet er at omfavne et bredt udsnit af befolkningen, herunder unge, par med børn og ældre. Derfor vil der være en stor boligvariation fra små boliger til enlige til boliger for familier med flere børn”, fremgår det videre.

Det 11.300 kvadratmeter store lokalplanområde er delt op i to delområder, hvor “delområde 1” indeholder den eksisterende etageboligbebyggelse i fire etager mod vest ved Stumpedal samt erhvervsbebyggelsen på ét plan, der ligger ved gavlen af etageboligbebyggelsen ud mod Herlev Hovedgade. De to bebyggelser skal begges bevares og renoveres med delvist nye facader.

Der er mulighed for at opføre nye boliger inden for den eksisterende bygningsvolumen. Stueetagen åbnes op mod øst mod passagen med udadvendte funktioner i form af butikker og erhverv, så den offentlige passage får et åbent udtryk.

I “delområde 2” etableres en karrébebyggelse med fire-seks etager mod syd, mens der kan bygges seks-ti etager med optrapning mod nord. Dermed skærmes gårdrummet i den lukkede karrébebyggelse mod støj fra Herlev Hovedgade.

Desuden indeholder projektet et højhus på 42 meter i form af et tårn i 13 etager i karréens nordvestlige hjørne ud mod Herlev Hovedgade. Mod Herlev Ringvej indeholder projektet et supermarked, der må være op til 1.500 kvadratmeter stort.

Der stilles i lokalplanen krav om, at der skal anlægges 0,75 parkeringspladser per bolig, én parkeringsplads per 70 kvadratmeter kontor- og serviceerhverv og én parkeringsplads per 50 kvadratmeter detailhandel.

Parkeringspladserne anlægges i en parkeringskælder under det hævede gårdrum med adgang fra Gåseholmvej mod syd. Der etableres parkering i hele plinten/kælderen.

Desuden vil der være mulighed for at placere et mindre antal parkeringspladser på terræn mod øst langs Gåseholmvej og ved eksisterende boligbebyggelse mod vest langs Stumpedal.

Området ligger cirka 100 meter fra det nye letbanestop og cirka 600 meter fra Herlev Station.