Fem nye højhuse og en ny skole samt nye rækkehuse og etageejendomme med butikker i stueetagen er en del af Cobes forslag til det nye Brøndby Strand. Visualisering: Team Cobe.
Fem nye højhuse og en ny skole samt nye rækkehuse og etageejendomme med butikker i stueetagen er en del af Cobes forslag til det nye Brøndby Strand. Visualisering: Team Cobe.

I et parallelopdrag har tre tværfaglige hold siden november 2021 arbejdet med strategiske udviklingsplaner for Brøndby Strand. Parallelopdraget er nu afsluttet, og Team Cobe er udpeget som vinder enigt bedømmelsesudvalg, skriver Brøndby Kommune i en pressemeddelelse.

– Nu hvor vi står med de tre forslag, inklusiv Cobes fine vinderforslag, skal vi igen i dialog med borgere og interessenter om, hvordan vi kommer i mål med den endelige udviklingsplan, udtaler Brøndbys borgmester Kent Max Magelund (S) i meddelelsen.

Brøndby Strand Parkerne. Foto: Cobe.
Brøndby Strand Parkerne. Foto: Cobe.

I Team Cobes forslag skal Brøndby Strand bindes sammen af nye forbindelser og mødesteder. Fokus er især på bymidten, hvor det eksisterende center efter planen skal rives ned og erstattes af nye karréer med både rækkehuse, etageejendomme med butikker i stueetagen og mindre højhuse. Desuden tilføres bymidten en ny folkeskole.

Den godt to kilometer lange Esplanadepark er omkranset af volde, men i Team Cobes forslag fjernes store dele af voldene, og der bygges nye rækkehuse og punkthuse ind i det tilbageværende voldanlæg.

Strandesplanaden ved Albjergparken. Visualisering: Cobe.
Strandesplanaden ved Albjergparken. Visualisering: Cobe.

I 2021 startede nedrivningen af fem af områdets 12 højhuse, da analyser viste, at bygningerne indeholdt for høje koncentrationer af miljøgiften PCB. Team Cobe foreslår i deres udkast til udviklingsplan, at der bygges fem nye og moderne højhuse, som placeres på baser omkranset af kvarterspladser.

– Det er med stor respekt for Brøndby Strands kvaliteter og beboere, at vi overordnet har arbejdet med bevaring af områdets hovedtræk, ved blandt andet at reetablere den historiske skyline af boligtårne. Samtidig ønsker vi at forny området ved gentænkning af Esplanadeparken som et trygt og rekreativt landskab af lege- og opholdsrum, strandnatur og promenaderum. Rundt om stationen udvikles en kompakt ny bymidte med en koncentration af nye boliger, byrum og indkøbsmuligheder som et centralt mødested for et fremtidssikret Brøndby Strand, udtaler Mads Birgens, Head of Urbanism, Cobe.

Visualisering: Cobe.
Visualisering: Cobe.

Brøndby Strand er opført i samarbejde mellem boligselskaberne Brøndby Boligselskab, Boligselskabet Tranemosegård, Postfunktionærernes Andelsboligforening og Brøndby Almennyttige Boligselskab. Brøndby Kommune har indgået en partnerskabsaftale med de almene boligorganisationer i Brøndby Strand om udvikling på tværs af almene og kommunale matrikler.

– Team Cobe har fremlagt et innovativt og velgennemtænkt forslag, hvor de infrastrukturelle barrierer mellem Brøndby Strand Parkerne og Esplanadeparken nedbrydes og hvor der foreslås fem nye højhuse på tomterne. Det er virkelig nogle spændende tanker, udtaler næstformand for PAB, Kai Dinesen.

Projektet løber over en lang årrække og forventes først færdigt i 2040.

Udviklingsplanen fra Team Cobe i tal

I udviklingsplanen fra Team Cobe opdeles området i de seks delområder, “Vest 1”, “Vest 2”, “Vest 3” og “Vest 4” samt “Bymidten” og “Øst”.

I Vest 1 lægges der op til 21.442 kvadratmeter blandet byggeri, der skal udvikles i samarbejde med Brøndby Kommune og de almene boligselskaber. Dertil kommer nye 297 parkeringspladser.

I Vest 2 lægges der op til 7.231 kvadratmeter tæt-lavt byggeri, der primært skal udvikles af Brøndby Kommune og de almene boligselskaber. Dertil kommer 108 nye parkeringspladser.

I Vest 3 lægges der op til 8.513 kvadratmeter tæt-lavt byggeri, der primært skal udvikles af Brøndby Kommune og de almene boligselskaber. Dertil kommer 128 nye parkeringspladser.

I Vest 3 lægges der op til 13.752 kvadratmeter tæt-lavt byggeri, der primært skal udvikles af Brøndby Kommune og de almene boligselskaber. Dertil kommer 206 nye parkeringspladser.

I Øst lægges der op til 36.825 kvadratmeter blandet byggeri, der skal udvikles i samarbejde med Brøndby Kommune og de almene boligselskaber. Dertil kommer nye 518 parkeringspladser.

Endeligt lægges der i Øst op til 69.993 kvadratmeter blandet byggeri, der skal udvikles i et udviklingsselskab i partnerskab med en privat ejer. Her skal der etableres 1.133 nye parkeringspladser.

Fakta om parallelopdraget

Parallelopdraget blev igangsat af Brøndby Kommune i november 2021 og afsluttes med udstilling og offentliggørelse af de endelige forslag den 5. maj 2022.

De tre deltagende teams var:

Team Cobe

Cobe, Urban Creators, JJW, Implement, EY, AAU (Marie Stender), Light Bureau og Afry

Team Vandkunsten

Tegnestuen Vandkunsten, Thing Brandt Landskab, Niras, ICP, Cushman & Wakefield | RED, Substrate og Claus Bech Danielsen

Team Henning Larsen

Henning Larsen Architects, Adept, Rambøll, Rambøll Management Consulting, Byrumklang, Resonans og LivingCities

De tre teams tog i deres arbejde udgangspunkt i kommunalbestyrelsens konkurrenceprogram for Fremtidens Brøndby Strand. Som en del af konkurrenceprogrammet var projektets vision, fokusområder og forudsætninger forinden blevet formuleret i et tæt samarbejde med bydelens borgere, foreninger, boligorganisationer og grundejere.

Parallelopdraget blev gennemført som en dialogbaseret proces med opstartsmøde, besigtigelse, workshops og præsentationer. Den 15. december 2021 afleverede holdene deres første idéer og skitser, som herefter blev udstillet og drøftet med bydelens borgere og interessenter.

Bedømmelsesudvalget har bestået af repræsentanter fra kommunalbestyrelsen, boligorganisationerne, borgerforum, foreningsforum, KFI Erhvervsdrivende Fond samt to fagdommere.

Fra den 5. maj 2022 udstilles de tre forslag til udviklingsplan og bydelens borgere og interessenter kan igen komme med input frem til og med den 30. juni 2022.

Kilde: Brøndby Kommune.