Containerboliger i Slagelse: “Noget af en farvelade”

Socialdemokraterne i Slagelse er ikke imponerede over facaden på et planlagt projekt med ungdomsboliger i gamle skibscontainere i Ringparken.

AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Illustrationsplan for første etape af omdannelsen af Ringparken i Slagelse fra lokalplanforslaget.
Illustrationsplan for første etape af omdannelsen af Ringparken i Slagelse fra lokalplanforslaget.

Byrådet i Slagelse besluttede den 20. juni 2022 at sende et lokalplanforslag for første etape af omdannelsen af det almene boligområde Ringparken i ni ugers offentlig høring.

Ringparken består aktuelt af 732 boliger samt seks erhvervslejemål, hvor af to er børneinstitutioner.

På den tidligere institutionsgrund, hvor daginstitution og tidligere erhvervsbygninger nedrives, vil selskabet Container Living bygge 160 nye ungdomsboliger, der skal opføres af gamle skibscontainere.

Ifølge lokalplanen vil bygning fremstår som en ellipse med variation i højde og farve. Projektet opføres i to-fem etager, hvor stueetagen får udadvendte funktioner ud mod Kierulffsvej og vil fremstå i en betonbase med større vinduer, så der opnås en åben facade ud mod gadeplan. De forskelligfarvede containere skal ifølge lokalplanen bidrage til at skabe en urban og autentisk karakter.

Sådan ser den socialdemokratiske byrådsgruppe dog ikke på projektet. De ønsker, at containerne beklædes, så de fremstår mere ensartede.

– Det er i hvert fald noget af en farvelade, når man ser det i kommuneplanen. Om det er sådan, det kommer til at se ud, det ved vi jo ikke. Men vi vil gerne henstille til, at det bliver en pænere facade, end det der ligger i kommuneplanen, sagde byrådsmedlem Lis Tribler (S), på byrådsmødet med henvisning til et referencefoto fra et lignende projekt på Musicon i Roskilde.

Visualisering af Container Livings boliger på Musicon i Roskilde.
Visualisering af Container Livings boliger på Musicon i Roskilde.

Container Living har købt arealet til containerboligerne af det almene boligselskab FOB.

Ud over de kommende containerboliger skal der efter planen udstykkes byggefelt til omkring 120 ungdomsboliger, der skal bygges af FOB, samt to byggefelter til henholdsvis 30 og 50 etageboliger, der kan være til en blandet målgruppe og gerne som private ejerboliger, fremgår det af lokalplanen.

Målet med lokalplanen er at få omdannet det almene boligområde til et boligområde med blandede boligtyper i fire-seks etager.

Ud over boliger lægges der også op til, at området skal kunne rumme caféer og butikker. Samlet kan der etableres 2.500 kvadratmeter butikker, men hver enkelt butik må maksimalt have et bruttoetageareal på 200 kvadratmeter.

Som en del af omdannelsen skal der også ske en omlægning af den eksisterende infrastruktur. Det betyder blandt andet, at Kierulffsvej bliver gennemgående og bredere i sit vejprofil, og at der kommer en ny vejadgang ind til området fra Ndr. Ringgade.

For området som helhed arbejdes der med en bebyggelsesprocent på 100.